ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych
2022-01-21 13:00:23
  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2021 r. o wydaniu decyzji
2021-12-17 14:40:54
  ...więcej

Informacja
2021-12-13 13:04:51
Wójt Gminy Adamów informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Adamów w dniu 13.12.2021 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Adamów przeznaczonej do odda  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie
2021-11-18 14:41:56
  ...więcej

Informacja
2021-10-20 15:59:51
 Adamów, dnia 20.10.2021r.  RIG.6825.2.2021  INFORMACJA Urząd Gminy Adamów informuje, że w dniach od 20 października 2021r. do 20 listopada 2021r. w tut. Urzędzie Gminy została wyłożona do publicznego wglądu ka  ...więcej

OBWIESZCZENIE Starosty Zamojskiego z dnia 11.10.2021 r.
2021-10-14 13:27:22
  ...więcej

Decyzja Starosty Zamojskiego
2021-09-21 17:35:11
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie
2021-09-16 08:21:08
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie
2021-09-16 08:18:14
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego
2021-09-16 08:11:32
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Starosty Zamojskiego z dnia 11.08.2021 r.
2021-08-17 14:51:22
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Starosty Zamojskiego z dnia 12.07.2021 r.
2021-07-16 14:39:25
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Starosty Zamojskiego z dnia 11.01.2021 r.
2021-01-15 12:07:37
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie
2020-12-15 13:21:01
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE I OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
2020-09-28 13:13:36
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego z dnia 16 lipca 2020
2020-07-16 14:15:40
  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 9 czerwca 2020 r.
2020-06-19 09:45:58
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Starosty Zamojskiego z dnia 30.03.2020 r.
2020-04-06 09:53:18
  ...więcej

Wójt Gminy Adamów ogłasza
2020-02-07 08:15:08
Adamów, 05.02.2020 r RIG.7140.11.2020   O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Adamów ogłasza, że Gmina posiada do wynajęcia lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Adamów, położony w budy  ...więcej

OBWIESZCZENIE Starosty Zamojskiego z dnia 21.01.2020 r.
2020-01-24 14:15:02
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 43
następne