Statut Gminy Adamów.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-10 12:31:03.
 Uchwała Nr XXII/191/17 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Adamów

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-11-02 08:33:55.
 UCHWAŁA NR V/42/19 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Adamów

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:42:41.
 UCHWAŁA Nr VI/46/19 w sprawie zmian w Statucie Gminy Adamów

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-07-31 08:31:48.
 Uchwała Nr XIV/123/2020 w sprawie zmian w Statucie Gminy Adamów

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-11-30 09:02:33.
Data wprowadzenia: 2020-11-30 09:02:33
Opublikowane przez: Mariusz Wujec