Informacja

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240)  poprzez Zarządzenie Nr 26/2023 WÓJTA GMINY ADAMÓW z dnia 01 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu roboczego do spraw dostępności w Gminie Adamów wyznaczono:

Panią Karolinę Nowotarską - inspektora ds. inwestycji i grupy gospodarczej do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Adamów.

 

Zarządzenie Nr 26/2023 w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu roboczego do spraw dostępności w Gminie Adamów

 

Zarządzenie Nr 83/2022 w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2023

 

Kontakt:

Urząd Gminy Adamów
Adamów 11b
22-442 Adamów
tel. (+48 84) 61-86-102 wew. 15
e-mail: k.nowotarska@adamow.gmina.pl

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2023-02-07 12:13:39 | Data modyfikacji: 2023-02-07 12:32:58.
Informacja

 

Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Adamów

 

Adam Walczak – Koordynator do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Adamów

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 Wójta Gminy Adamów z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Gminy Adamów

 

Kontakt:
Urząd Gminy Adamów
Adamów 11b
22-442 Adamów
tel. (+48 84) 61-86-102 wew. 20
e-mail: a.walczak@adamow.gmina.pl


Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wójta Gminy Adamów.
  2. Przygotowanie i koordynacja Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wójta Gminy, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. Monitorowanie działalności Wójta Gminy w zakresie zapewnienia dostępności osobom
    ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Adamów.
  4. Przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-09-18 14:54:59 | Data modyfikacji: 2020-09-18 14:56:10.
Plan działania na rzecz poprawy zabezpieczenia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
na lata 2020-2021
 Plan działania.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-11-18 13:50:30.

Za zapewnienie dostępności alternatywnej w Urzędzie Gminy Adamów osobom ze szczególnymi potrzebami, odpowiada Koordynator do Spraw Dostępności.


 Kontakt:


Urząd Gminy Adamów


Adamów 11b 22-442 Adamów


tel. (+48 84) 61-86-102 wew. 20


e-mail: a.walczak@adamow.gmina.pl

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2020-12-31 13:04:03 | Data modyfikacji: 2020-12-31 13:04:47.
Informacja

 

Adam Walczak – Koordynator do spraw dostępności w Gminie Adamów

Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Adamów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu roboczego do spraw dostępności w Gminie Adamów

 

Kontakt:
Urząd Gminy Adamów
Adamów 11b
22-442 Adamów
tel. (+48 84) 61-86-102 wew. 20
e-mail: a.walczak@adamow.gmina.pl

 

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Adamów i jego jednostki organizacyjne.

  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  3. Monitorowanie działalności podejmowanych przez Urząd Gminy Adamów i gminne jednostki organizacyjne w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-03-16 12:04:26 | Data modyfikacji: 2021-03-16 12:17:16.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-11-10 12:25:59.
 Zarządzenie Nr 101/2021 - Wprowadzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2022

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2022-01-31 13:14:10.
Data wprowadzenia: 2022-01-31 13:14:10
Opublikowane przez: Mariusz Wujec