Postanowienie Marszałka RP z dnia 5 luty 2020
 Postanowienie Marszałka RP o wyborach Prezydenta RP.pdf

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:47:39 | Data modyfikacji: 2020-03-20 14:49:21.
ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 Wójta Gminy Adamów z
dnia 19 marca 2020
 Zarządzenie w sprawie tablic.pdf

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:51:18.
INFORMACJA WÓJTA GMINY ADAMÓW z dnia 19 marca
2020 r.
 Informacja o tablicach.pdf

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:53:22.
Ogłoszenie wyborcze z dnia 30 marca 2020 r

Adamów, dnia 30.03.2020 r.

Ogłoszenie wyborcze

W związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Urzędnik Wyborczy w Gminie Adamów informuje, że do dnia 10 kwietnia 2020 r. można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (jedna komisja).
Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.
Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się w następujący sposób:

1. Wrzucenie wniosków w zaklejonej kopercie z oznaczeniem komitetu wyborczego do urny ustawionej w przedsionku budynku Urzędu Gminy Adamów, podpisanej: zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Termin zgłoszenia kandydatów upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. o godz 15:00.
2. Drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b 22-442 Adamów.
W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową, będą one uwzględniane wyłącznie,
gdy wpłyną do Urzędu Gminy Adamów do dnia 10 kwietnia 2020 r.
3. Zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji w formie skanu
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@adamow.gmina.pl lub przesłanie ich za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP do Urzędu Gminy Adamów.
Najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu – do godziny 15:00.
Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą lub doręczyć je za pomocą urny ustawionej w przedsionku budynku Urzędu Gminy Adamów (oryginalne dokumenty
nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).


Numer telefonu pod którym można uzyskać informację o sposobie przyjmowania zgłoszeń tel.+48 8461-86-102

Informacja, dla osób kandydujących na członków obwodowych komisji wyborczych znajduje się w treści Uchwały PKW Nr 11/2019.
Ponadto informuje się, że wzory wniosków (wnioski składane samodzielnie przez wyborcę) są do pobrania poniżej:

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Zgłoszenie się wyborcy na kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 - maja - 2020 r

 

Urzędnik Wyborczy
w Gminie Adamów
/-/ Marianna Galant

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:29:03 | Data modyfikacji: 2020-03-30 12:21:50.
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU I z
dnia 9 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU I z dnia 9 kwietnia 2020 r.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2020-04-10 12:35:02.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu I z
dnia 14 kwietnia 2020 r


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Zamościu I
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Adamów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu I informuje, co następuje:

§ 1.


Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Adamów, mailem na adres: poczta@adamow.gmina.pl lub za pośrednictwem epuap na skrytkę UGADAMOW/skrytka; do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 7,
- Nr 2, w liczbie 4,
- Nr 3, w liczbie 6,
- Nr 4, w liczbie 6,
- Nr 5, w liczbie 8.

§ 2.


W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Adamów.

§ 3


Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Zamościu I

/-/ Piotr Jan Szafrański

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2020-04-14 10:39:23 | Data modyfikacji: 2020-04-14 13:04:42.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 10 maja 2020 r

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2020-04-17 11:28:54.
Obwieszczenie Komisarza Wybowrczego w Zamościu I
z dnia 5 maja 2020

Obwieszczenie Kmisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 5 maja 2020

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2020-05-06 13:09:06.
UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:03:33 | Data modyfikacji: 2020-06-05 14:10:13.
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
 POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:11:38.
Informacja PKW

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ZA GRANICĄ W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:28:46.
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Adamów z
dnia 5 czerwca 2020 r.
 Zarządzenie Nr 51/2020.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:41:17.
Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 5 czerwca
2020 r.
 Informacja Wójta Gminy Adamów.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:44:44.
Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych
zasadach organizacji wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
w 2020 r. z możliwością głosowania
korespondencyjnego
 Dz.U.2020.979 z dnia 2020.06.02.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:08:07 | Data modyfikacji: 2020-06-08 14:14:17.
Wyjaśnienia PKW do Ustawy z dnia 2 czerwca 2020
r.
 ZPOW-711-69/20 - Wyjaśnienia PKW.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:17:37 | Data modyfikacji: 2020-06-08 14:21:10.
Ogłoszenie wyborcze z dnia 8 czerwca 2020 r.


Adamów, dnia 08.06.2020 r.

 


Ogłoszenie wyborcze

W związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Urzędnik Wyborczy w Gminie Adamów informuje, że do dnia 12 czerwca 2020 r. można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (jedna komisja).

Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej:

 • musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;
 • może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Urzędu Gminy Adamów, pokój nr 9 (II piętro) w godzinach od 7:00 do 15:00.

Informacja, dla osób kandydujących na członków obwodowych komisji wyborczych znajduje się w treści uchwały Uchwały PKW Nr 11/2019.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach (wzory dla komitetów).

Ponadto informuje się, że wzory wniosków (wnioski składane samodzielnie przez wyborcę) są do pobrania poniżej.

/Zachowują ważność i nie muszą być ponawiane zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane samodzielnie przez wyborców, w trybie art. 182 § 8c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Nie oznacza to jednak, że osoby te zostaną powołane w skład komisji, nawet jeżeli zostały one powołane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. Mimo tego, że zgłoszenia te zachowują ważność procedura dotycząca powołania obwodowych komisji wyborczych zostanie powtórzona na nowo, z uwzględnieniem m. in. nowych zgłoszeń kandydatów./

Zgłoszenie się wyborcy na kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Urzędnik Wyborczy
w Gminie Adamów
/-/ Marianna Galant

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-08 14:52:17 | Data modyfikacji: 2020-06-08 14:54:46.
Uchwała Nr 161/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Załącznik do uchwały nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. (M.P. poz. …)

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-09 08:58:23 | Data modyfikacji: 2020-06-09 09:02:45.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Adamów z dnia 9
czerwca 2020 roku
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Adamów z dnia 9 czerwca 2020 roku.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:51:04.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu I z
dnia 12 czerwca 2020 r.


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Zamościu I
z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Adamów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu I informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Adamów do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 4,
- Nr 2, w liczbie 2,
- Nr 3, w liczbie 2,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 4.

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Adamów.

§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Zamościu I

/-/ Piotr Jan Szafrański

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:52:38.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
12 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 czerwca 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 1. BIEDROŃ Robert, lat 44, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamieszkały w Warszawie, członek Wiosny Roberta Biedronia;
 2. BOSAK Krzysztof, lat 38, wykształcenie średnie, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Konfederacji Wolność i Niepodległość;
 3. DUDA Andrzej Sebastian, lat 48, wykształcenie wyższe prawnicze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, nie należy do partii politycznej;
 4. HOŁOWNIA Szymon Franciszek, lat 43, wykształcenie średnie, wykonujący zawód publicysty, miejsce pracy: własna działalność gospodarcza, zamieszkały w Otwocku, nie należy do partii politycznej;
 5. JAKUBIAK Marek, lat 61, wykształcenie średnie, wykonujący zawód menadżera, miejsce pracy: Browary Regionalne Jakubiak Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, członek Federacji dla Rzeczypospolitej;
 6. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin, lat 38, wykształcenie wyższe medyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Krakowie, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;
 7. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz, lat 54, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód nauczyciela akademickiego, miejsce pracy: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, zamieszkały w Lublinie, członek Ruchu Prawdziwej Europy - Europa Christi;
 8. TANAJNO Paweł Jan, lat 44, wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, wykonujący zawód przedsiębiorcy, miejsce pracy: IAM4U.pl Sp. z o.o., zamieszkały w Warszawie, nie należy do partii politycznej;
 9. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz, lat 48, wykształcenie wyższe politologiczne, wykonujący zawód pracownika samorządowego, miejsce pracy: Urząd m.st. Warszawy, zamieszkały w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej RP;
 10. WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz, lat 66, wykształcenie wyższe, wykonujący zawód zarządcy, miejsce pracy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego, zamieszkały w Poznaniu, członek Unii Pracy;
 11. ŻÓŁTEK Stanisław Józef, lat 64, wykształcenie średnie, miejsce pracy: własna działalność, zamieszkały w Krakowie, członek Kongresu Nowej Prawicy oraz Polexitu.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Sylwester Marciniak

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-15 10:58:38.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zamościu I z
dnia 15 czerwca 2020 r.
 POSTANOWIENIE NR 52/2020 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-16 11:48:48.
Informacja OKW
 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 11 z dnia 16 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-17 22:13:24 | Data modyfikacji: 2020-06-17 22:15:35.
Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych
 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-19 14:37:36.
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
30 czerwca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:

1. DUDA Andrzej Sebastian
2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Sylwester Marciniak

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-30 12:39:46.
Kalendarz wyborczy obowiązujący od dnia
30.06.2020
 KALENDARZ WYBORCZY PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – w ponownym głosowaniu 12 LIPCA 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-06-30 12:47:04 | Data modyfikacji: 2020-06-30 12:48:55.
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Zamościu I z
dnia 6 lipca 2020 r.
 Postanowienie_Nr_111_220.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-07-09 12:48:26.
Data wprowadzenia: 2020-07-09 12:48:26
Opublikowane przez: Mariusz Wujec