Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r

Postanowienie Marszałka RP z dnia 5 luty 2020
 Postanowienie Marszałka RP o wyborach Prezydenta RP.pdf

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:47:39 | Data modyfikacji: 2020-03-20 14:49:21.
ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 Wójta Gminy Adamów z
dnia 19 marca 2020
 Zarządzenie w sprawie tablic.pdf

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:51:18 | Data modyfikacji: 2020-03-20 14:49:21.
INFORMACJA WÓJTA GMINY ADAMÓW z dnia 19 marca
2020 r.
 Informacja o tablicach.pdf

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2020-03-20 14:53:22 | Data modyfikacji: 2020-03-20 14:49:21.
Ogłoszenie wyborcze z dnia 30 marca 2020 r

Adamów, dnia 30.03.2020 r.

Ogłoszenie wyborcze

W związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., Urzędnik Wyborczy w Gminie Adamów informuje, że do dnia 10 kwietnia 2020 r. można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (jedna komisja).
Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.
Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetu wyborczego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbywa się w następujący sposób:

1. Wrzucenie wniosków w zaklejonej kopercie z oznaczeniem komitetu wyborczego do urny ustawionej w przedsionku budynku Urzędu Gminy Adamów, podpisanej: zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Termin zgłoszenia kandydatów upływa w dniu 10 kwietnia 2020 r. o godz 15:00.
2. Drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b 22-442 Adamów.
W przypadku przesłania zgłoszeń drogą pocztową, będą one uwzględniane wyłącznie,
gdy wpłyną do Urzędu Gminy Adamów do dnia 10 kwietnia 2020 r.
3. Zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji w formie skanu
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@adamow.gmina.pl lub przesłanie ich za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP do Urzędu Gminy Adamów.
Najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu – do godziny 15:00.
Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą lub doręczyć je za pomocą urny ustawionej w przedsionku budynku Urzędu Gminy Adamów (oryginalne dokumenty
nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).


Numer telefonu pod którym można uzyskać informację o sposobie przyjmowania zgłoszeń tel.+48 8461-86-102

Informacja, dla osób kandydujących na członków obwodowych komisji wyborczych znajduje się w treści Uchwały PKW Nr 11/2019.
Ponadto informuje się, że wzory wniosków (wnioski składane samodzielnie przez wyborcę) są do pobrania poniżej:

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Zgłoszenie się wyborcy na kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 - maja - 2020 r

 

Urzędnik Wyborczy
w Gminie Adamów
/-/ Marianna Galant

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:29:03 | Data modyfikacji: 2020-03-30 12:21:50.
Data wprowadzenia: 2020-03-30 10:29:03
Data modyfikacji: 2020-03-30 12:21:50
Opublikowane przez: piotr brach