Wybory do PE 2019

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
27 lutego 2019 r.
 Obwieszczenie_PKW.pdf

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:21:01.
Uchwała PKW 18/2019 z dnia 7 marca 2019

Uchwała PKW 18/2019 z dnia 7 marca 2019

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:27:06.
Uchwała PKW 20/2019 z dnia 7 marca 2019

Uchwała PKW 20/2019 z dnia 7 marca 2019

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-03-08 13:29:18.
Zarządzenie Wójta Gminy Adamów z dnia 6 marca
2019

Zarządzenie Wójta Gminy Adamów z dnia 6 marca 2019

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-03-14 07:09:15 | Data modyfikacji: 2019-03-14 07:11:02.
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r

Uchwała PKW z dnia 27 luty 2019 r

Załacznik do UCHWAŁY NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-04-16 13:06:15 | Data modyfikacji: 2019-03-14 07:11:02.
Zgłoszenie się wyborcy na kandydata na członka
obwodowej komisji wyborczej w wyborach do
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
26 -maja- 2019 r.

Zgłoszenie się wyborcy na kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 -maja- 2019 r

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-04-16 13:28:26 | Data modyfikacji: 2019-03-14 07:11:02.
Informacja dla kandydatów na członka obwodowej
komisji wyborczej

Informacja, dla osób kandydujących na członków obwodowych komisji wyborczych znajduje się TUTAJ


lub z treścia Uchwały PKW Nr 11/2019


Ponadto informuje się, że wypełnione wnioski do pobrania są TU lub TU ( wnioski składane przez wyborcę),


należy składać w;


Urząd Gminy Adamów, w pokoju Nr 4 Sekretariat Urzedu Gminy Adamów


w nieprzekraczającym terminie 26 kwietnia 2019 r.


 


Urzędnik Wyborczy


/-/ Marianna Galant

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-04-16 13:35:05 | Data modyfikacji: 2019-04-16 13:47:51.
Ogłoszenie Wyborcze z dnia 16.04.2019

Adamów, dnia 16.04.2019 r.

 

 


Ogłoszenie wyborcze


W związku z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r, Urzędnik Wyborczy w Gminie Adamów informuje, że
do dnia 26 kwietnia 2019 r można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (jedna komisja).

Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia i może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy , w godzinach pracy w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 4 II piętro.

Wzory wniosków oraz pozostałe informacje dotyczące kandydatów znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Adamów.

 

Urzędnik Wyborczy
w Gminie Adamów
/-/ Marianna Galant

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-04-16 14:18:47 | Data modyfikacji: 2019-04-16 13:47:51.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu I z
dnia 26 kwietnia 2019 r


INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Zamościu I
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Adamów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Zamościu I informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Adamów do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 2,

 


§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy Adamów.

 


§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Zamościu I

Piotr Jan Szafrański

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-04-26 15:31:23 | Data modyfikacji: 2019-04-16 13:47:51.
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU I z
dnia 11 kwietnia 2019 r

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ZAMOŚCIU I z dnia 11 kwietnia 2019 r

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-04-26 15:55:27 | Data modyfikacji: 2019-04-16 13:47:51.
Postanowienie Komisarza Wyborczego 121/19

Postanowienie Komisarza Wyborczego 121/19

Załączniki do Postanowienia Komisarza Wyborczego 121/19

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:08:21 | Data modyfikacji: 2019-05-10 12:19:27.
Informacja o aktualnych składach obwodowych
komisji wyborczych

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-05-10 12:21:47 | Data modyfikacji: 2019-05-10 12:19:27.
Informacja o siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, przewodniczących Komisji oraz dacie i
godzinie rozpoczęcia pracy

Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

przewodniczących Komisji oraz dacie i godzinie rozpoczęcia pracy


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1,
Urząd Gminy, Adamów 11b, 22-442 Adamów:
Renata Ewa Matwij - Przewodniczący

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2,
Świetlica wiejska, Rachodoszcze 100, 22-442 Adamów:
Małgorzata Flaga, - Przewodniczący

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3,
Szkoła Podstawowa, Szewnia Górna 21A, 22-442 Adamów:
Sławomir Skiba - Przewodniczący

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4,
Budynek byłej Szkoły Podstawowej, Bondyrz 77A, 22-442 Adamów:
Maria Helena Szykuła - Przewodniczący

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5,
Szkoła Podstawowa, Suchowola 238, 22-442 Adamów:
Marcin Zając - Przewodniczący

 

Jednocześnie informuje się, że Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczynają swoją pracę w wyznaczonych siedzibach o godzinie 6:00 dnia 26 maja 2019 roku.


Urzędnik Wyborczy

/-/ Marianna Galant

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2019-05-23 11:56:53 | Data modyfikacji: 2019-05-10 12:19:27.
Data wprowadzenia: 2019-05-23 11:56:53
Opublikowane przez: piotr brach