Rok 2017

Wykaz - wysokości umorzonych kwot i przyczyn
umorzenia za 2017 r

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zl, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2017 r.

  WYKAZ UMORZEN.pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:50:17.

Zobacz:
 Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 . 
Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:50:17
Opublikowane przez: Piotr Brach