Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.

Oświadczenie majątkowe radnego gminy Grela Krzysztof

Oświadczenie majątkowe radnego gminy Kawałko Jan

Oświadczenie majątkowe radnego gminy Kierepka Henryk

Oświadczenie majątkowe radnego gminy Koza Jerzy

Oświadczenie majątkowe radnego gminy Krawczyk Ryszard

Oświadczenie majątkowe radnego gminy Krupa Robert

Oświadczenie majątkowe radnego gminy Kuryło Jacek

Oświadczenie majątkowe radnego gminy Lewusz Mirosław

Oświadczenie majątkowe radnego gminy Michałuszko Tomasz

Oświadczenie majątkowe radnego gminy Powroźnik Piotr

Oświadczenie majątkowe radnego gminy Skrzyński Czesław

Oświadczenie majątkowe radnego gminy Słota Paweł

Oświadczenie majątkowe radnego gminy Sołtys Dariusz

Oświadczenie majątkowe radnego gminy Wiśniewski Andrzej

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:36:05.
 Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Adamów - Bożena Ela Skiba

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-05-24 12:11:30.

Zobacz:
 Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 .  Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 .  Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r. .  Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji .  Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r - miesiąc po złożeniu ślubowania .  Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r. .  Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r. .  Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r. .  Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-05-24 12:11:30
Opublikowane przez: Piotr Brach