2018

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.1.2018
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Adamów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi leśnej przeciwpożarowej w leśnictwie Wólka

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-05-08 13:04:24.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.2.2018
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Adamów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi w m. Bondyrz (Na kątki)”.pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:54:19.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.3.2018
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Adamów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Przebudowa drogi w m. Bondyrz (Na Zadwór)".pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:29:55.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.4.2018
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Adamów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi w m. Bondyrz (Do Zgniłej Debry)".pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:32:22.
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia -
RIG.6220.1.2018

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi leśnej przeciwpożarowej w leśnictwie Wólka

 RIG.6220.1.2018 - OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-07-06 08:13:16.
Obwieszczenie
 RIG.6220.1.2018 - Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-08-03 13:05:46.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.7.2018
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Bazowej sieci ORANGE nr 85191 / 96301 Potoczek Kolonia, lokalizacja obiektu: dz. nr 44/5 obr. 0011, Kolonia Potoczek, gm. Adamów.

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:42:16.
Data wprowadzenia: 2018-08-24 12:42:16
Opublikowane przez: Piotr Brach