Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Adamów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze odbywa się poprzez:

  • stronę Biuletynu Informacji Publicznej,
  • wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury albo księgi rejestrowej (na pisemny wniosek),
  • przeglądanie akt rejestrowych i ksiąg rejestrowych instytucji kultury w siedzibie Urzędu Gminy Adamów, w godzinach urzędowania.

 

Do pobrania:

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Adamów

Księga rejestrowa

Wzór odpisu pełnego z Rejestru Instytucji Kultury

Wzór odpisu skróconego z Rejestru Instytucji Kultury

Wzór wniosku o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-06-14 10:05:20.
 Sprawozdanie finansowe za rok 2017 złożone 15.02.2018

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-05-07 08:27:18.
 Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:21:45.
Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:21:45
Opublikowane przez: Piotr Brach