2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.1.2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
Rozbudowa zakładu produkcyjnego mydła w Szewni Dolnej polegająca na:
– dobudowie do istniejących obiektów hali magazynowo – produkcyjnej o powierzchni zabudowy 753m2
– ukształtowaniu terenu odpływu wód opadowych z projektowanej hali.

 RIG.6220.1.2017 - Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:09:23.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.2.2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

  1. Odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520
  2. Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 0+650 w m. Adamów
  3. Budowa drogi gminnej w m. Adamów usytuowanej na działkach 120/1, 122, 123, 117, łączącej drogi gminne, w km 0+000 do km 0+327
 RIG.6220.2.2017 - Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:12:29.
OBWIESZCZENIE - RIG.6220.2.2017


Obwieszczenie Wójta Gminy Adamów o umorzeniu postępowania

 Obwieszczenie - RIG.6220.2.2017.pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-02-13 12:07:11 | Data modyfikacji: 2017-02-13 12:13:43.
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia -
RIG.6220.1.2017

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:
Rozbudowa zakładu produkcyjnego mydła w Szewni Dolnej polegająca na:

  • dobudowie do istniejących obiektów hali magazynowo – produkcyjnej o powierzchni zabudowy 753m2
  • ukształtowaniu terenu odpływu wód opadowych z projektowanej hali.
 Wydanie postanowienia - RIG.6220.1.2017

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-02-28 12:33:32 | Data modyfikacji: 2017-02-13 12:13:43.
OBWIESZCZENIE - RIG.6220.1.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:


Rozbudowa zakładu produkcyjnego mydła w Szewni Dolnej polegająca na:

  • dobudowie do istniejących obiektów hali magazynowo – produkcyjnej o powierzchni zabudowy 753m2
  • ukształtowaniu terenu odpływu wód opadowych z projektowanej hali.
 Obwieszczenie - RIG.6220.1.2017.pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-04-04 07:36:22 | Data modyfikacji: 2017-02-13 12:13:43.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.9.2017

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia – Wólka Wieprzecka.


 

  RIG.6220.9.2017 - wszczęcie postępowania

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-08-17 14:53:13 | Data modyfikacji: 2017-08-17 14:59:53.
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia -
RIG.6220.9.2017

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia – Wólka Wieprzecka

RIG.6220.9.2017 - Wydanie postanowienia.pdf

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-09-19 11:50:17 | Data modyfikacji: 2017-09-19 11:55:52.
OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 RIG.6220.9.2017 - Obwieszczenie.pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-10-18 14:55:55 | Data modyfikacji: 2017-09-19 11:55:52.
OBWIESZCZENIE - wydanie decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3255L Szewnia – Wólka Wieprzecka

 RIG.6220.9.2017 - wydanie decyzji.pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-11-15 14:33:17 | Data modyfikacji: 2017-09-19 11:55:52.
Data wprowadzenia: 2017-11-15 14:33:17
Opublikowane przez: Piotr Brach