2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.1.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa zakładu produkcyjnego mydła w Szewni Dolnej polegająca na:

–dobudowie do istniejących obiektów hali magazynowo – produkcyjnej o powierzchni zabudowy 596 m2,
–ukształtowaniu terenu odpływu wód opadowych z projektowanej hali

 RIG.6220.1.2016 - Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2016-02-26 14:31:03.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG_6220_2_2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka w km 0+000 do 0+705,15 oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna – Czarnowoda w km 0+749,20 do 1+772,04”.

 RIG_6220_2_2016 - Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-03-29 11:31:30.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia -
RIG.6220.2.2016

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka w km 0+000 do 0+705,15 oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna – Czarnowoda w km 0+794,20 do 1+772,04"

RIG.6220.2.2016 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-04-25 13:34:41.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia -
RIG.6220.1.2016

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:

Rozbudowa zakładu produkcyjnego mydła w Szewni Dolnej

polegająca na:

– dobudowie do istniejących obiektów hali magazynowo – produkcyjnej o powierzchni zabudowy 596 m2,
– ukształtowaniu terenu odpływu wód opadowych z projektowanej hali.

 

 RIG.6220.1.2016 - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-05-11 13:43:58.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - RIG.6220.2.2016

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka w km 0+000 do 0+705,15 oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna – Czarnowoda w km 0+794,20 do 1+772,04”

 RIG.6220.2.2016 - Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-05-25 12:51:44 | Data modyfikacji: 2016-05-25 13:03:03.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - RIG.6220.1.2016

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:
Rozbudowa zakładu produkcyjnego mydła w Szewni Dolnej polegająca na:
– dobudowie do istniejących obiektów hali magazynowo – produkcyjnej o powierzchni zabudowy 596 m2,
– ukształtowaniu terenu odpływu wód opadowych z projektowanej hali,
lokalizacja przedsięwzięcia: Zakład Produkcji Mydła w Szewni Dolnej, Szewnia Dolna 90a, 22 – 442 Adamów, działki nr 389/10, 388/6.

 RIG.6220.1.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-06-10 07:16:46 | Data modyfikacji: 2016-05-25 13:03:03.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.5.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 010825L Rachodoszcze – Feliksówka w km 0+000 do 3+349,75”.

 RIG.6220.5.2016 - Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-08-10 13:31:30 | Data modyfikacji: 2016-05-25 13:03:03.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dla
przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej
nr 010825L Rachodoszcze – Feliksówka w km
0+000 do 3+349,75”.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 010825L Rachodoszcze – Feliksówka w km 0+000 do 3+349,75”.


 


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła

 Postanowienie - Przebudowa drogi gminnej nr 010825L Rachodoszcze – Feliksówka w km 0+000 do 3+349,75

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2016-08-25 10:28:47 | Data modyfikacji: 2016-05-25 13:03:03.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla
przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi
gminnej nr 010825L Rachodoszcze – Feliksówka w
km 0+000 do 3+349,75

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 010825L Rachodoszcze – Feliksówka w km 0+000 do 3+349,75.

 Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2016-08-26 08:13:08 | Data modyfikacji: 2016-05-25 13:03:03.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
RIG.6220.9.2016

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:


„Budowa magazynu mroźniczego Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego PROFESJONAL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.


 

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - RIG.6220.9.2016

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-12-27 14:35:09 | Data modyfikacji: 2016-05-25 13:03:03.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia -
RIG.6220.9.2016

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:


„Budowa magazynu mroźniczego Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego PROFESJONAL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o. o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”


 

 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-02-16 12:26:54 | Data modyfikacji: 2016-05-25 13:03:03.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - RIG.6220.9.2016

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia


„Budowa magazynu mroźniczego Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego PROFESJONAL Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

 Wydanie decyzji

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-03-15 12:53:47 | Data modyfikacji: 2016-05-25 13:03:03.
Data wprowadzenia: 2017-03-15 12:53:47
Opublikowane przez: Piotr Brach