Struktura organizacyjna UG w Adamowie

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY

 

W skład urzędu wchodzą:

  1. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

  2. Referat Finansowo-Księgowy

  3. Refeart Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

  4. Urząd Stanu Cywilnego

 

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

TELEFON

Ewa Kaliszczak

insp. d/s organizacji i obsługi sekretariatu Wójta

5

84 6186 102

84 6187 711

Maria Szykuła

insp. d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych

10

84 6187 717

Aneta Molenda

insp. d/s organizacyjno-kadrowych i BHP

9

84 6187 716

Anna Romaszko

insp. d/s oświaty, zdrowia i sportu

9

84 6187 716

Jan Cios

insp. d/s obronnych i obsługi rady Gminy

1

84 6187 720

 

Referat Finansowo-Księgowy

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

TELEFON

Ewelina Droździel-Szykuła

Skarbnik

11

84 6187 718

Teresa Kostrubiec

Z-ca Skarbnika

12

84 6187 719

Jadwiga Grela

podinsp. d/s księgowości budżetowej

12

84 6187 719

Elżbieta Kozowicz-Grzesiuk

insp. d/s finansowo-księgowych

12

84 6187 719

Agata Malicka

insp. d/s wymiaru zobowiązań pieniężnych

7

84 6187 714

Anna Skóra

insp. d/s księgowo-podatkowych

7

84 6187 714

Magdalena Dragan

insp. d/s finansowych gospodarki odpadami

7

84 6187 714

Małgorzata Chrzan

insp. d/s księgowo-oświatowych

2

84 6187 721

Marzena Greszta

insp. d/s księgowo-oświatowych

2

84 6187 721

 

Referat Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

TELEFON

Piotr Brach

insp. d/s informatyki biurowej i zamówień publicznych

8

84 6187 715

Stanisław Hejzner

insp. d/s inwestycji i grupy gospodarczej

8

84 6187 715

Danuta Pliżga

insp. d/s gospodarki mieniem i gruntami

13

84 6187 725

Piotr Nogas

insp. d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

13

84 6187 724

 

Urząd Stanu Cywilnego

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

TELEFON

Elżbieta Kłyż

Kierownik

10

84618717

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2013-04-19 12:42:39 | Data modyfikacji: 2017-03-27 11:06:10.
Data wprowadzenia: 2013-04-19 12:42:39
Data modyfikacji: 2017-03-27 11:06:10
Opublikowane przez: Piotr Brach