Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów
Społecznych na lata 2015-2024


Konsultacje społeczne projektu dokumentu
pn. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024


Wójt Gminy Adamów przedstawia do konsultacji społecznych projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024.
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 07 września 2015 roku do dnia 28 września 2015 roku.
Uwagi prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji, który wraz z projektem dokumentu znajduje się w plikach do pobrania.
Wypełniony formularz należy złożyć:

  • listownie na adres: Urząd Gminy w Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów (decyduje data wpływu do Urzędu)
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów (pok. nr 5)
  • lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl


Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej Gminy Adamów na temat przedstawionych propozycji rozwiązywania problemów społecznych oraz określenia celów strategicznych.

 

 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Formularz konsultacji GSRPS

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-09-07 13:12:18 | Data modyfikacji: 2015-09-07 13:31:28.
Data wprowadzenia: 2015-09-07 13:12:18
Data modyfikacji: 2015-09-07 13:31:28
Opublikowane przez: piotr brach