2015

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa hali magazynowej o konstrukcji stalowej, obudowanej o wymiarach 50,37x20,09x8,12 m na terenie Zakładu tartacznego, Bondyrz 62, gmina Adamów”.

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-04-02 13:35:59.
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa hali magazynowej o konstrukcji stalowej, obudowanej o wymiarach 50,37x20,09x8,12 m na terenie Zakładu tartacznego, Bondyrz 62, gmina Adamów”.


 


 

 Decyzja o umorzeniu postepownia - RIG 6220.1.2015

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-07-14 11:59:11.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3254L Potoczek - Suchowola”.

 Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH- Przebudowa drogi powiatowej nr 3254L Potoczek - Suchowola

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-07-29 10:27:21.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia -
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3254L Potoczek -
Suchowola”.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3254L Potoczek - Suchowola”.

 RIG_6220_2_2015.pdf

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-08-21 09:33:50.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji-Przebudowa drogi
powiatowej nr 3254L Potoczek - Suchowola

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3254L Potoczek - Suchowola”.

 Decyzja dla postępownia RIG 6220.2.2015

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-08-25 14:05:48.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „PROFESJONAL” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. poprzez zakup maszyn i urządzeń”.

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-12-17 13:30:07.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „PROFESJONAL” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. poprzez zakup maszyn i urządzeń”.

 OBWIESZCZENIE RIG.6220.3.2015 z dnia 01.03.2016 r

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2016-03-02 14:01:15 | Data modyfikacji: 2016-03-02 14:03:12.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego „PROFESJONAL” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. poprzez zakup maszyn i urządzeń”

 Obwieszczenie o wydaniu Decyzji

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2016-03-22 14:14:50 | Data modyfikacji: 2016-03-02 14:03:12.
Data wprowadzenia: 2016-03-22 14:14:50
Opublikowane przez: piotr brach