Aktualnosci 2015 rok

NABÓR WNIOSKÓW NA DEMONTAŻ, ZABEZPIECZENIE I
UTYLIZACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST W 2015 ROKU

Adamów, 23.03.2015 r.


OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW NA DEMONTAŻ, ZABEZPIECZENIE I UTYLIZACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2015 ROKU

 


Urząd Gminy Adamów informuje, że od 25 marca 2015r. będą przyjmowane wnioski o udzielenie pomocy w zadaniach związanych z usuwaniem azbestu w 2015 roku polegających na DEMONTAŻU, ZABEZPIECZENIU I UTYLIZACJI POKRYĆ DACHOWYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.
O udzielenie pomocy mogą ubiegać się osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Adamów. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku do którego prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na realizację zadania.


Wniosek wraz z załącznikami w celu rozpatrzenia należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Adamów 11b, 22 – 442 Adamów.


Regulamin udzielania pomocy wraz z wnioskiem dostępny jest w pokoju nr 13 tut. Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl.

Informacje dotyczące naboru, tel 84 6187724; wnioski do pobrania, regulamin do pobrania

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-03-25 08:26:50 | Data modyfikacji: 2015-03-25 08:29:30.
OGŁOSZENIE o terminie zakończenia noboru
wniosków

Adamów, 30.04.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 


Urząd Gminy Adamów informuje, że z uwagi na konieczność zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2015r., wnioski o udzielenie pomocy w zadaniach związanych z usuwaniem azbestu polegających na demontażu, zabezpieczeniu, przetransportowaniu na składowisko i unieszkodliwieniu pokryć dachowych zawierających azbest, mogą być składane w sekretariacie tut. Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 8 maja 2015r.

 


Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-05-07 13:53:59 | Data modyfikacji: 2015-03-25 08:29:30.
Data wprowadzenia: 2015-05-07 13:53:59
Opublikowane przez: piotr brach