Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r

Zarządzenie Wójta Gminy Adamów 19/15

Zarządzenie Nr  19/15 Wójta  Gminy Adamów z dnia  10 lutego 2015 r - w  sprawie  wyznaczenia  miejsc  przeznaczonych  na  bezpłatne  umieszczanie  urzędowych obwieszczeń wyborczych  i plakatów wszystkich  komitetów  wyborczych

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-02-12 08:53:02 | Data modyfikacji: 2015-02-12 08:58:54.
 OBWIESZCZENIE o numerach i obwodach głosowania

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-04-09 07:57:42 | Data modyfikacji: 2015-02-12 08:58:54.
INFORMACJA Wójta Gminy Adamów z dnia 10
kwietnia 2015r.

INFORMACJA
Wójta Gminy Adamów
z dnia 10 kwietnia 2015r.


w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

 


Informuje się, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można składać w siedzibie Urzędu Gminy Adamów, Adamów 11b, pokój nr 1 do dnia 17 kwietnia 2015r. w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00.
Do zgłaszania kandydatów na członków komisji uprawnieni są pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby upoważnione przez pełnomocnika.
Zgłoszenia dokonuje się na druku stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. (M.P. Nr 30 poz. 345) w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 


Wójt Gminy Adamów
(-) Dariusz Szykuła

Załacznik do Uchwały PKW z dnia 11 kwietnia 2011 r

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-04-13 13:31:31 | Data modyfikacji: 2015-02-12 08:58:54.
INFORMACJA WÓJTA GMINY ADAMÓW z dnia 17 kwietnia
2015 r.o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia
losowania składu obwodowej komisji wyborczej
 INFORMACJA WÓJTA GMINY ADAMÓW z dnia 17 kwietnia 2015 r.o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składu obwodowej komisji wyborczej

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-04-17 15:04:02 | Data modyfikacji: 2015-02-12 08:58:54.
Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 20 kwietnia
2015 r - o składzie osobowym Obwodowych
Komisji Wyborczych powołanych dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2015r.
 INFORMACJA o składzie osobowym Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-04-21 07:36:11 | Data modyfikacji: 2015-02-12 08:58:54.
Data wprowadzenia: 2015-04-21 07:36:11
Opublikowane przez: piotr brach