Zawiadomienie

W związku z tym, że Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska w dniu 19 listopada 2021 r. nie osiągnęła niezbędnego quorum do prawomocności obrad, wyznacza się na dzień 22 listopada 2021 r. następny termin posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów:


Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska,


/godz. 11:00/


Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.


/godz. 13:00/


Przewidywany porządek obrad komisji stałych pozostaje bez zmian.


 /Przypominamy o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust oraz zachowaniu dystansu społecznego/

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-11-21 22:17:18 | Data modyfikacji: 2021-11-21 22:18:06.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 19 listopada 2021 r. /piątek/ w sali narad Urzędu Gminy Adamów odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów:

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska.
/godz. 8:00/

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego
/godz. 8:00/

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.

/godz. 11:00/

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Wyrażenie /sformułowanie/ na piśmie swojej opinii o projekcie budżetu Gminy na rok 2022 w celu przedstawienie jej Komisji Rewizyjnej oraz Radzie Gminy,

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok w celu przedłożenia go Radzie Gminy,

5. Sprawy różne,

6. Sporządzenie protokółu z posiedzenia,

7.Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok w celu przedłożenia go Radzie Gminy,

8. Zamknięcie posiedzenia.

 PORZĄDEK POSIEDZENIA

 Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Wyrażenie /sformułowanie/ na piśmie swojej opinii o projekcie budżetu Gminy na rok 2022 w celu przedstawienie jej Komisji Rewizyjnej oraz Radzie Gminy,

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok w celu przedłożenia go Radzie Gminy,

5. Sprawy różne,

6. Sporządzenie protokółu z posiedzenia,

7.Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok w celu przedłożenia go Radzie Gminy,

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA

 Komisji Rewizyjnej

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Wyrażenie /sformułowanie/ swojej opinii oraz w oparciu o opinie poszczególnych komisji opinii końcowej o projekcie budżetu Gminy na rok 2022 i przedłożenie go Radzie Gminy,

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok w celu przedłożenia go Radzie Gminy,

5. Sprawy różne,

6.Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 rok w celu przedłożenia go Radzie Gminy,

7. Sporządzenie protokółu z posiedzenia,

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

/Przypominamy o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust oraz zachowaniu dystansu społecznego/

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-11-15 12:05:07 | Data modyfikacji: 2021-11-15 12:10:26.
Zawiadomienie

 

Zawiadamia się, że w dniu 27 września 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 8:00 w Centrum Społeczno- Kulturalnym w Potoczku (świetlica) odbędą się posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Adamów:

 • Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego,

 • Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska,

 • Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.

 

PORZĄDEK

 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Porządku Publicznego w dniu 27 września 2021 r.

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

 2. Przyjęcie porządku obrad,

 3. Informacja o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Adamów za I półrocze 2021 r,

 4. Zaopiniowanie projektu wysokości podatków i opłat lokalnych na 2022 r,

 5. Informacja dyrektorów na temat przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego,

 6. Sprawy różne,

 7. Sporządzenie protokółu z posiedzenia,

 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 PORZĄDEK

 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych
i Ochrony Środowiska w dniu 27 września 2021 r.

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

 1. Przyjęcie porządku obrad,

 2. Informacja o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Adamów za I półrocze 2021 roku,

 3. Zaopiniowanie projektu wysokości podatków i opłat lokalnych na 2022 r,

 4. Sprawy różne,

 5. Sporządzenie protokółu z posiedzenia,

 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 PORZĄDEK

 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów

 w dniu 27 września 2021 r.

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

 1. Przyjęcie porządku obrad,

 2. Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku,

 3. Zaopiniowanie projektu wysokości podatków i opłat lokalnych na 2022 rok,

 4. Kontrola problemowa jednostki organizacyjnej gminy pod względem gospodarki finansowej kontrolowanego podmiotu: Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej,

 5. Sprawy różne,

 6. Sporządzenie protokółu z posiedzenia,

 7. Zamknięcie posiedzenia.

/Przypominamy o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust oraz zachowaniu dystansu społecznego/

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-09-23 23:56:55 | Data modyfikacji: 2021-09-24 00:11:29.
Zawiadomienie

 I

Zawiadamia się, że w dniu 25 maja 2020 r. /wtorek/ o godz. 9:00 w Centrum Społeczno- Kulturalnym w Potoczku (świetlica) odbędą się posiedzenia komisji Rady Gminy Adamów:

 

 • Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego

PORZĄDEK

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Porządku Publicznego z dnia 25 maja 2021 r.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

 2. Przyjęcie porządku obrad,

 3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2020 r.,

 4. Analiza i wydanie opinii do sprawozdania z wykonywania budżetu gminy za 2020 r.,

 5. Sprawy różne,

 6. Sporządzenie protokołu z posiedzenia,

 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 • Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska.

PORZĄDEK

 

posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych
i Ochrony Środowiska z dnia 25 maja 2021 r.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

 2. Przyjęcie porządku obrad,

 3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2020 r.,

 4. Analiza i wydanie opinii do sprawozdania z wykonywania budżetu gminy za 2020 r.,

 5. Sprawy różne,

 6. Sporządzenie protokołu z posiedzenia,

 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

II

Zawiadamia się, że w dniu 26 maja 2021 r. /środa/ o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.

PORZĄDEK

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów

z dnia 26 maja 2021 r.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

 2. Przyjęcie porządku obrad,

 3. Kontrola wykonania budżetu Gminy za rok 2020

 • rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
  za rok 2020,

 • sporządzenie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Adamów za 2020 r.,

 • podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy oraz wniosku
  o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2020,

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2020,

 2. Sprawy różne,

 3. Sporządzenie protokołu z posiedzenia,

 4. Zamknięcie posiedzenia.

/Przypominamy o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust oraz zachowaniu dystansu społecznego/

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2021-05-21 14:57:09 | Data modyfikacji: 2021-05-21 15:01:05.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 4 maja 2021 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2021-04-29 14:28:20 | Data modyfikacji: 2021-04-29 14:31:52.
Zawiadomienie - zmiana terminu

 


Zawiadamia się, że został zmieniony na godzinę 8:00 termin rozpoczęcia posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego mającego odbyć się w dniu 1 marca 2021 r. /poniedziałek/ w sali narad Urzędu Gminy Adamów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2021-02-25 14:44:11 | Data modyfikacji: 2021-02-25 14:44:39.
Zawiadomienie

 

 • W dniu 1 marca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego.

 • W dniu 3 marca 2021 r. /środa/ o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska.

 • W dniu 5 marca 2021 r. /piątek/ o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 • W dniu 5 marca 2021 r. /piątek/ o godz. 10:30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

/Przypominamy o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust oraz zachowaniu dystansu społecznego/

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2021-02-24 14:55:07 | Data modyfikacji: 2021-02-24 14:58:49.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 20 listopada 2020 r. /piątek/ w sali narad Urzędu Gminy Adamów odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów:

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego - godz. 8:00

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska -
godz. 10:00.

Zawiadamia się, że w dniu 23 listopada 2020 r. /poniedziałek/o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.

 

/Przypominamy o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust oraz zachowaniu dystansu społecznego/

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2020-11-17 13:54:12 | Data modyfikacji: 2020-11-17 13:56:23.
Zawiadomienie

 

Zawiadamia się, że w dniu 22 września 2020 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów:
- Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska,
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego,
- Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.

/Przypominamy o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust oraz zachowaniu dystansu społecznego/

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2020-09-16 14:50:12 | Data modyfikacji: 2020-09-16 14:52:12.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 28 lipca 2020 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Adamów odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów.


/Przypominamy o obowiązkowym zakrywaniu nosa i ust oraz zachowaniu dystansu społecznego/

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2020-07-23 14:29:16.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 05 maja 2020 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w Centrum Społeczno - Kulturalnym w Potoczku (świetlica) odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów:
- Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska,
- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego,
- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów.

Zawiadamia się, że w dniu 07 maja 2020 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w Centrum Społeczno - Kulturalnym w Potoczku (świetlica) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.

 

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2020-04-30 14:15:36.
Zawiadomienie

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym odwołuje się zaplanowane na dzień 13 marca 2020 r. posiedzenia wszystkich Komisji Stałych Rady Gminy Adamów.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2020-03-12 12:26:17 | Data modyfikacji: 2020-03-12 12:26:46.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 13 marca 2020 r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów:

- Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska,
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego,
- Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów,
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Adamów.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2020-03-09 11:31:51.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 22 listopada 2019r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów:
- Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska,
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego,

Zawiadamia się, że w dniu 22 listopada 2019r. /piątek/ o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2019-11-19 14:09:42.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 26 września 2019r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów:
- Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska,
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego,
- Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-09-24 11:18:02.
Zawiadomienie

 Zawiadamia się, że w dniu 14 maja 2019r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów:
- Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska,
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego,
- Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Jan Cios | Data wprowadzenia: 2019-05-13 07:36:44 | Data modyfikacji: 2019-05-13 07:37:26.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 22 marca 2019r. /piątek/ o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-03-18 14:16:42.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 18 marca 2019r. /poniedziałek/ o godz. 8:30 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów:
- Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska,
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-03-12 12:20:18.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 10 grudnia 2018r. /poniedziałek/ o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:06:26 | Data modyfikacji: 2018-12-04 09:07:00.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 6 grudnia 2018r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów:
- Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska,
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-12-04 09:05:21.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 28 września 2018r. /piątek/ o godz. 9.00 w Domu Strażaka, Centrum Społeczno- Kulturalne w Potoczku, odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów:
- Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska,
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego
- Komisji Rewizyjnej.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-09-24 14:02:50.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 5 czerwca 2018r. /wtorek/ o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów:

- Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska,
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego.

 

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-05-30 09:11:51 | Data modyfikacji: 2018-05-30 09:12:21.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 22 marca 2018 r. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów:

- Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska,
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-03-16 13:55:00.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 20 listopada 2017r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-11-14 08:02:07.
Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w dniu 16 listopada 2017r. /czwartek/ o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędą się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Adamów;

Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska,
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego.

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-03-09 08:35:25 | Data modyfikacji: 2017-11-14 08:02:30.

Zobacz:
 Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2010-2014 .  Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2014-2018 .  Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2018-2023 . 
Data wprowadzenia: 2016-03-09 08:35:25
Data modyfikacji: 2017-11-14 08:02:30
Opublikowane przez: Piotr Brach