Wybory Samorządowe 2018

Kodeks Wyborczy - tekst ujednolicony przez KBW

Kodeks Wyborczy- wyciąg, tekst ujednilocony przez KBW

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-08-22 11:44:11 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:44:53.
Uchwała w sprawie wzorów informacji o terminie
wyborów

Uchwała w sprawie wzorów informacji o terminie wyboróow

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:10:26 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:44:53.
Podział na okręgi - wytyczne rostrzygniecia

Podział na okręgi - wytyczne rostrzygnięcia

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:12:03 | Data modyfikacji: 2018-08-22 11:44:53.
Informacja KBW- o zasadach i sposobie zgłaszania
kandydatów w wyborach wójta, burmistrza,
prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.

Informacja KBW- o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-08-22 11:51:47 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:08:03.
Zgłoszenie kandydata

Zgłoszenie kandydata na _______________w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-08-22 11:55:54 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:07:56.
Zgoda na kandydowanie

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-08-22 11:58:36 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:07:50.
Oświadczenie lustracyjne

Oświadczenie lustracyjne

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:01:06 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:07:43.
Informacja o złożeniu oświadczenia
lustracyjnego

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:03:15 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:07:36.
 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-08-27 14:23:02 | Data modyfikacji: 2018-08-22 12:07:36.

Zobacz:
   Komunikaty Komisarza Wyborczego
   Obwieszczenia Wójta Gminy Adamów
   Gminna Komisja Wyborcza
Data wprowadzenia: 2018-08-27 14:23:02
Opublikowane przez: Piotr Brach