Budżet Gminy Adamów na 2014 rok

Uchwala Nr XXXV/221/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/221/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/221/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019 do Uchwały Nr XXXV/221/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/222/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku

Plan dochodów budżetowych na rok 2014, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/222/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku

Plan wydatków budżetowych na rok 2014, Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/222/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/222/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji na 2014 rok dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy

Plan inwestycji gminnych na rok 2014 Załącznik Nr 5 do Uchwały NrXXXV/222/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/222/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych na rok 2014 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/222/13 Rady Gminy Adamów z dnia 18 grudnia 2013 roku

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-01-09 10:49:09 | Data modyfikacji: 2014-01-09 10:54:16.

Zobacz:
 Budżet Gminy Adamów na 2013 rok .  Budżet Gminy Adamów na 2014 rok .  Budżet Gminy Adamów na 2015 rok .  Budżet Gminy Adamów na 2016 rok .  Budżet Gminy Adamów na 2017 rok .  Budżet Gminy Adamów na 2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2014-01-09 10:49:09
Data modyfikacji: 2014-01-09 10:54:16
Opublikowane przez: piotr brach