Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2012 r.

I N F O R M A C J A


o stanie mienia komunalnego znajdującego się na terenie Gminy Adamów według stanu na dzień 31 grudnia 2012r.


Gmina Adamów jest właścicielką gruntów o ogólnej powierzchni 255,00 ha, w tym:

1.użytki rolne o pow. - 88,13 ha

2.działki budowlane o pow. - 0,97 ha

3.grunty pod drogami - 123,00 ha

4.pozostałe grunty o pow. - 42,90 ha.

W roku 2012 Gmina:

  • nabyła – 3,69 ha gruntów

  • zbyła w formie sprzedaży – 7,72 ha gruntów

 

 

I. Przekazano w użytkowanie wieczyste - 6,87 ha gruntów w tym:

1.Spółdzielni Mieszkanowej „GEESOWIANKA” w Adamowie

- 0,48 ha gruntów położonych w obrębie Adamów,

2.Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „PROFESJONAL” Spółka z o.o.

w Adamowie – 0,07 ha gruntu położonego w Adamowie

3.Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK za KROKIEM”

w Zamościu – 2.68 ha gruntów położonych w obrębie Bondyrz,

4.osobom fizycznym – 3,64 ha gruntów położonych w obrębie Adamów.

 

II. Przekazano w trwały zarząd na rzecz szkół

2,72 ha gruntów położonych w obrębach: Suchowola i Szewnia Górna.

 

 

 

III. Wydzierżawiono - 20,14 ha gruntów

w tym 20,14 ha gruntów osobom fizycznym.

 

Na gruntach o pow.5,75 ha znajdują się:

1.w obrębie Adamów budynek administracyjny Urzędu Gminy, ujęcie wody

/ na bazie byłej Gminnej Spółdzielni/,

2.w obrębie Potoczek – kopalnia piasku,grzebowisko zwierzęce,remiza OSP,

były budynek szkoły, baza byłego Kółka Rolniczego,

3.w obrębie Boża Wola – remiza wiejska,

4.w obrębie Suchowola – baza byłego Kółka Rolniczego oraz

lokal użytkowy – biblioteka.

 

 

Gmina jest właścicielką budynków w ilości 32 sztuk w tym:

-14 szkolnych we wsiach: Suchowola, Bliżów,Bondyrz, Jacnia, Szewnia Górna i Rachodoszcze

-1 kultury remiza OSP we wsi Potoczek,

-remiza wiejska we wsi Boża Wola,

-4 budynki mieszkalne we wsiach Feliksówka ,Suchowola Kolonia i Potoczek.,

-budynki po byłym Kółku Rolniczym we wsi Suchowola i Potoczek.

-budynek Ośrodka Zdrowia w Suchowoli.

 

 

Na terenie Gminy Adamów występują budowle i urządzenia techniczne takie jak:

  • oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Suchowoli,

  • sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Suchowoli,

  • oczyszczalnia ścieków w Adamowie,

  • sala sportowa przy Zespole Szkół w Szewni Górnej

  • przepompownia wody w Potoczku

  • ujęcie wody w Potoczku i Bondyrzu

  • oczyszczalnia ścieków w Bondyrzu

  • 6 wodociągi o ogólnej długości 60,70 km we wsiach: Adamów,Potoczek, Jacnia, Suchowola,Feliksówka, Rachodoszcze,Boża Wola.

Gmina jest właścicielką dróg gminnych i dojazdowych do pól o ogólnej długości 52 km we wsiach: Adamów, Bliżów, Bondyrz, BożaWola, Potoczek, Feliksówka, Rachodoszcze, Jacnia, Malinówka, Kol.Grabnik, Suchowola, Suchowola Kolonia, Czarnowoda, Szewnia Górna, Szewnia Dolna i Trzepieciny.

 

 

 

 

 

...................................

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2013-05-10 13:38:35.
Data wprowadzenia: 2013-05-10 13:38:35
Opublikowane przez: piotr brach