Urząd Gminy Adamów- udostępnia dane z prowadzonych przez siebie

►rejestrów,

►ewidencji,

►zbiorów oraz archiwum zakładowego na zasadach określonych w przepisach ustawy z
dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.
2001.112.1198) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t.).

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-24 09:55:16 | Data modyfikacji: 2013-04-24 10:03:03.
 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-03-17 11:58:11 | Data modyfikacji: 2015-03-17 12:10:50.

Zobacz:
   Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Data wprowadzenia: 2015-03-17 11:58:11
Data modyfikacji: 2015-03-17 12:10:50
Opublikowane przez: piotr brach