Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Adamów w 2022 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2023-02-20 11:08:01.
 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Adamów w 2021 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2022-02-15 13:11:28.
 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Adamów w 2020 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Data wprowadzenia: 2021-02-16 14:04:59.
 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Adamów w 2019 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2020-02-07 13:50:26.
 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Adamów w 2018 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-02-19 13:32:53.
 Informacja o działaniach podjętych wobec Wójta Gminy Adamów w 2017 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-03-05 11:10:06 | Data modyfikacji: 2018-03-05 11:11:00.
 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Gminy w Adamowie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2016 r.

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-02-27 09:17:34 | Data modyfikacji: 2017-02-27 09:34:21.
ZARZĄDZENIE Nr 28/16

ZARZĄDZENIE Nr 28/16 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Gminy Adamów przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-02-27 09:14:02.
Zgłoszenie od GRASS ROOTS LOBBING
 Zgłoszenie od GRASS ROOTS LOBBING.pdf

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-02-27 09:12:42.
Data wprowadzenia: 2017-02-27 09:12:42
Opublikowane przez: Piotr Brach