Uchwała Nr XXV/221/18 w sprawie podziału Gminy Adamów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-04-05 13:05:52.
 Uchwała Nr XXV/220/18 w sprawie podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:51:42 | Data modyfikacji: 2018-04-05 13:02:27.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-15 09:51:20 | Data modyfikacji: 2013-04-15 12:27:10.


 Postanowienie Komisarza Wyborczego w wsp. podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-15 09:45:04.
Data wprowadzenia: 2013-04-15 09:45:04
Opublikowane przez: