Postanowienie Nr 61/2023 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2023-08-23 10:28:03 | Data modyfikacji: 2023-08-23 10:29:35.
 Postanowienie Nr 43/2023 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 29 maja 2023 r.

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2023-06-01 09:54:33.
 Postanowienie Nr 12/2023 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2023-06-01 09:53:48 | Data modyfikacji: 2023-06-01 09:55:03.
 Postanowienie Nr 11/2023 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Opublikowane przez: Mariusz Wujec | Autor: Adam Walczak | Data wprowadzenia: 2023-06-01 09:53:19 | Data modyfikacji: 2023-06-01 09:55:46.
 Uchwała Nr XXV/221/18 w sprawie podziału Gminy Adamów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-04-05 13:05:52.
 Uchwała Nr XXV/220/18 w sprawie podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-04-05 12:51:42 | Data modyfikacji: 2018-04-05 13:02:27.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu

 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-15 09:51:20 | Data modyfikacji: 2013-04-15 12:27:10.


 Postanowienie Komisarza Wyborczego w wsp. podziału Gminy Adamów na okręgi wyborcze

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2013-04-15 09:45:04.
Data wprowadzenia: 2013-04-15 09:45:04
Opublikowane przez: