Organizacje pozarządowe

O przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Adamów

z dnia 24 października 2012 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

Na podstawie Uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Adamów z dnia 31.12.2010r. w/s określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

1) Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Adamów.

2) Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

3) Konsultacje odbędą się w okresie od 24 października 2012 r. do 02 listopada 2012r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji.

4)Projekt Programu będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Adamowie www.adamow.gmina.pl wypełniony formularz można przekazać:

a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów,

b) drogą elektroniczną na adres:poczta@adamow.gmina.pl

 

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 02 listopada 2012r. nie będą rozpatrywane.

5) Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Adamów.

W załączeniu:

1. Projekt Programu
2. Formularz konsultacji


Wójt Gminy Adamów

/-/ Dariusz Szykuła

 

 

 

program-Projekt Uchwały Rady Gminy Adamow.pdf

formularz konsulatcji.pdf

 

Opublikowane przez: | Autor: Anna Romaszko | Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:50:33 | Data modyfikacji: 2012-10-24 14:02:54.

Zobacz:
 Ogłoszenia .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2013 r. .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2014 r. .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2015 r. .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2016 r .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2017 r . 
Data wprowadzenia: 2012-10-24 13:50:33
Data modyfikacji: 2012-10-24 14:02:54
Autor: Anna Romaszko
Opublikowane przez:
« powrót