Organizacje pozarządowe

Wyniki konsultacji społecznych

      17 października 2016 roku przedstawiono do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.


      Konsultacje odbyły się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr III/17/2010 Rady Gminy Adamów z dnia 31.12.2010 r. w/s określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


      W/w projekt umieszczony został na stronie internetowej Gminy Adamów. Uwagi i opinie można było przesyłać do 25 października 2016 r. W ramach konsultacji wpłynęło jedno pismo od osoby prywatnej. Zmian zaproponowanych w w/w piśmie nie uwzględniono, gdyż miały charakter redakcyjny, nie merytoryczny i nie zmieniały zasadniczej wykładni dokumentu.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-10-31 13:16:56 | Data modyfikacji: 2016-10-31 13:19:10.

Zobacz:
 Ogłoszenia .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2013 r. .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2014 r. .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2015 r. .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2016 r .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2017 r . 
Data wprowadzenia: 2016-10-31 13:16:56
Data modyfikacji: 2016-10-31 13:19:10
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót