Organizacje pozarządowe

O przeprowadzeniu, konsultacji projektu uchwały w
roku 2016

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Adamów
z dnia 17 października 2016 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
Na podstawie Uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Adamów z dnia 31.12.2010 r. w/s określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

 

 1. Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Adamów.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
 3. Konsultacje odbędą się w okresie od 17 października 2016 r. do 25 października 2016 r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji.
 4. Projekt Programu - będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Adamowie www.adamow.gmina.pl; wypełniony formularz można przekazać:
  a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów,
  b) drogą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl
  Uwagi i opinie z datą wpływu do urzędu po dniu 25 października 2016 r. nie będą rozpatrywane.
 5. Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Adamów.

 

W załączeniu:

 1. Formularz konsultacji
 2. Projekt Programu


Wójt Gminy Adamów
/-/ Dariusz Szykuła

Formularz konsultacji

Projekt programu

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-10-17 13:47:18 | Data modyfikacji: 2016-10-17 14:04:05.

Zobacz:
 Ogłoszenia .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2013 r. .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2014 r. .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2015 r. .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2016 r .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2017 r . 
Data wprowadzenia: 2016-10-17 13:47:18
Data modyfikacji: 2016-10-17 14:04:05
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót