Organizacje pozarządowe

O przeprowadzeniu, konsultacji projektu uchwały w
roku 2015

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Adamów
z dnia 16 października 2015 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”
Na podstawie Uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Adamów z dnia 31.12.2010 r. w/s określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

 

 

 

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

  1. Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Adamów.
  2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
  3. Konsultacje odbędą się w okresie od 16 października 2015 r. do 27 października 2015 r.
    w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji.
  4. Projekt Programu - będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Adamowie www.adamow.gmina.pl; wypełniony formularz można przekazać:
    a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów,
    b) drogą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 27 października 2015 r. nie będą rozpatrywane.

     5.Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Adamów.

W załączeniu:
1. Formularz konsultacji
2. Projekt Programu

 

Wójt Gminy Adamów
/-/ Dariusz Szykuła

Projekt programu

Formularz konsultacji

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-10-16 13:11:59 | Data modyfikacji: 2015-10-16 13:16:23.

Zobacz:
 Ogłoszenia .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2013 r. .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2014 r. .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2015 r. .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2016 r .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2017 r . 
Data wprowadzenia: 2015-10-16 13:11:59
Data modyfikacji: 2015-10-16 13:16:23
Opublikowane przez: piotr brach
« powrót