Organizacje pozarządowe

O przeprowadzeniu, konsultacji projektu uchwały
w roku 2013

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Adamów

z dnia 06 listopada 2013 roku


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

Na podstawie Uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Adamów z dnia 31.12.2010r. w/s określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

1) Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Adamów.

2) Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

3) Konsultacje odbędą się w okresie od 06 listopada 2013 r. do 15 listopada 2013r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji.

4) Projekt Programu - będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Adamowie www.adamow.gmina.plwypełniony formularz można przekazać:

a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów,

b) drogą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl

 

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 15 listopada 2013r. nie będą rozpatrywane.

5) Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Adamów.


W załączeniu:

1. Projekt Programu

2. Formularz konsultacji

Wójt Gminy Adamów

/-/ Dariusz Szykuła

Projekt Programu

Formularz konsultacji

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2013-11-06 12:52:18 | Data modyfikacji: 2013-11-06 12:57:29.

Zobacz:
 Ogłoszenia .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2013 r. .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2014 r. .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2015 r. .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2016 r .  Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2017 r . 
Data wprowadzenia: 2013-11-06 12:52:18
Data modyfikacji: 2013-11-06 12:57:29
Opublikowane przez: piotr brach
« powrót