O przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w roku 2022
2022-11-16 13:49:50
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Adamów z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi  ...więcej

O przeprowadzeniu konsultacji
2021-10-12 14:39:21
  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Adamów z dnia 12 października 2021 roku   w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organiza  ...więcej

O przeprowadzeniu, konsultacji
2021-04-28 14:25:53
  OGŁOSZENIE  Wójta Gminy Adamów  z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji zmian w Uchwale Rady Gminy Adamów Nr XVII/138/2020 z dnia 04.11.2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego program  ...więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2020-12-11 14:30:42
OR.054.3.2020   Adamów, dn. 11.12.2020 r   Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     ...więcej

O przeprowadzeniu, konsultacji projektu uchwały w roku 2020
2020-10-26 14:40:02
  OGŁOSZENIEWójta Gminy Adamówz dnia 26 października 2020 roku   w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjam  ...więcej

O przeprowadzeniu, konsultacji projektu uchwały w roku 2019
2019-10-31 13:55:04
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Adamówz dnia 31 października 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowy  ...więcej

Wyniki konsultacji społecznych
2016-10-31 13:16:56
      17 października 2016 roku przedstawiono do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prow  ...więcej

O przeprowadzeniu, konsultacji projektu uchwały w roku 2016
2016-10-17 13:47:18
OGŁOSZENIEWójta Gminy Adamówz dnia 17 października 2016 roku   w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarz  ...więcej

O przeprowadzeniu, konsultacji projektu uchwały w roku 2015
2015-10-16 13:11:59
OGŁOSZENIEWójta Gminy Adamówz dnia 16 października 2015 roku   w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarz  ...więcej

O przeprowadzeniu, konsultacji projektu uchwały w roku 2014
2014-10-16 09:14:06
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Adamów z dnia 16 października 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarzą  ...więcej

O przeprowadzeniu, konsultacji projektu uchwały w roku 2013
2013-11-06 12:52:18
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Adamów z dnia 06 listopada 2013 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi p  ...więcej

O przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały
2012-10-24 13:50:33
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Adamów z dnia 24 października 2012 roku   w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi p  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12