Postępowania poniżej 14000 euro


Zobacz:
 OR 1R.2012 -Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów .  OR 2.R.2012 - Dostawa materiałów biurowych .  OR.3R.2012 - MATERIALY DYDAKTYCZNE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W PP .  Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz .  RIG 5R.2012 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz .  RIG 1R-2013- Obsługa Prawna UG Adamów .  RIG 3R/2013 Wykonanie projektów dróg gminnych .  Wybór inspektorów nadzoru dla inwestycji prowadzonych przez Gminę Adamów .  RIG.7001.1.2013 Zaproszenei do złożenia ferty na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów .  RIG 5R.2013.271 - Zakup samochodu dostawczego .  RIG 7011.3.2013 Wykonanie projektu technicznego wodociągu dla wsi Suchowola Kolonia .  Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz - Etap II .  RIG 8R.2013.271- Połączenie sieci wodociągowej w m. Kol. Potoczek do sieci w m. Potoczek .  RIG 11R.2013.271Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej .  RIG 7011.4.2013 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy w miejscowości Jacnia .  12R.2013.271 Zakup przyczepy gastronomicznej .  RIG 7011.5.2013 - Wymiana pokrycia dachowegona budynku remizy w m. Jacnia .  RIG R16.2013.271 Wyposażenie kuchni na potrzeby CIS .  RIG R14.2013.271 - Remont drogi gminnej dojazdowej (dz. Ewid. Nr 298) w m. Szewnia Górna” .  18R 2013.271 Zakup samochodu ciężarowego .  RIG 271.1R.2014-Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli– etap projektu .  RIG 271.3R.2014 Usługi konserwacji i naprawa bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: