INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY
2013-09-19 12:22:30
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY ADAMÓW NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrany został Pan Piotr Szmidt zam. Adam  ...więcej

Spełnianie wymogów formalno prawnych przez kandydatów na stanowisko Sekretarza Gminy Adamów
2013-09-18 11:04:16
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE  po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy Sekretarza Gminy Informuję, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalif  ...więcej

Ogłoszenie - nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Adamów na wolne stanowisko Sekretarza Gminy
2013-09-06 13:24:55
Ogłoszenie nr 2/2013 Wójta Gminy Adamów z dnia 06 września 2013 r. Ogłaszam nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Adamów na wolne stanowisko Sekretarza Gminy; I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko   ...więcej

UZASADNIENIE wyboru - podinspektor do spraw finansowych gospodarki odpadami
2013-07-22 14:31:45
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY ADAMÓW NA STANOWISKO PODINSPEKTOR DO SPRAW FINANSOWYCH GOSPODARKI ODPADAMI Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana zost  ...więcej

lista kandydatów spełniających wymagania formalne
2013-07-17 13:05:43
Llista kandydatów spełniających wymagania formalne po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy Podinspektor do spraw finansowych gospodarki odpadami     Informuję, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do n  ...więcej

Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Adamów na wolne stanowisko Podinspektor do spraw finansowych gospodarki odpadami
2013-07-05 13:35:02
Ogłoszenie nr 1/2013 Wójta Gminy Adamów z dnia 05 lipca 2013 r. Ogłaszam nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Adamów na wolne stanowisko Podinspektor do spraw finansowych gospodarki odpadami 1. Wymagania niezbędne, które ka  ...więcej

Wybór - Główny księgowy CIS
2013-05-23 08:20:09
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIEOGŁOSZENIA KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA STANOWISKO PRACY GÓWNEGO KSIĘGOWEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Informuję, że w wyniku zakończenia proced  ...więcej

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - Główny księgowy CIS
2013-05-17 14:47:40
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy   ...więcej

Kierownik CIS ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy
2013-05-10 11:52:37
Kierownik Centrum Integracji Społecznej Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy; ½ etatu pracownik socjalny,1 etat pracownik administracyjno-biurowy, ¾ etatu instruktor zawodu - warsztat gastronomiczno-opiekuńczy,¾ e  ...więcej

Kierownik CIS ogłasza nabór
2013-05-07 14:32:48
Kierownik Centrum Integracji Społecznej - ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego Centrum Integracji Społecznej Pełna informacje znajdują się pod adresem - http://www.adamow.bip.gmina.pl/index.php?id=161   ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU
2013-03-27 07:09:15
    INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA  WÓJTA GMINY ADAMÓW NA STANOWISKO PRACY KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ    Informuję, że w wyniku zakończenia proced  ...więcej

2013-03-19 12:38:26
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następne  ...więcej

nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownika Centrum Integracji Społecznej
2013-03-04 13:59:30
Wójt Gminy Adamów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Kierownika Centrum Integracji Społecznej   Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać: 1) obywatelstwo polskie 2) pełna  ...więcej

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól w Szewni Górnej
2012-07-17 14:07:33
  OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Adamów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora : Zespołu Szkół w Szewni Górnej I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Mini  ...więcej

Pokazano 21 - 34 z 34
poprzednie