Oferty pracy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie
poszukuje osoby do świadczenia specjalistycznych
usług opiekuńczych

Adamów 25 01 2016r.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie,

informuje, że poszukuje osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach umowy cywilo- prawnej (umowa zlecenie).

Wymagania:

1.Wykształcenie wyższe z uprawnieniami do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego.

2. Doświadczenie zawodowe- co najmniej półroczny staż w jednej z jednostek: jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym.
Mile widziane doświadczenie w pracy z dzieckiem autystycznym.

3.Wysokość wynagrodzenia- 20 zł. za 1 godz. sprawowanej usługi.

4.Wymiar świadczonych usług- 20 godz. tygodniowo w godz. od 16-tej.

5.Okres świadczenia usług – rok 2016 - 11 m-cy.

6.Data rozpoczęcia usług- m-c luty 2016r.

Chętne osoby proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z kierownikiem GOPS P. Danutą Jaworską w godzinach pracy ośrodka (7.00-15.00) w terminie od 26 01 2016r. do 5 02 2016r.
Nr do kontaktu 84 6187729.

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2016-01-25 14:33:54.
Data wprowadzenia: 2016-01-25 14:33:54
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót