Oferty pracy

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO
SEKRETARZA GMINY

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY ADAMÓW NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrany został

Pan Piotr Szmidt

zam. Adamów

U z a s a d n i e n i e d o k o n a n e g o w y b o r u

Pan Piotr Szmidt spełnił niezbędne wymagania zamieszczone w ogłoszeniu
o naborze na stanowisko Sekretarza Gminy, ponadto spełnił wszystkie wymagania dodatkowe. Pan Piotr posiada wykształcenie wyższe, długoletni staż pracy oraz doświadczenie na stanowisku kierowniczym. Jego umiejętności oraz zaproponowana koncepcja organizacji i funkcjonowania Urzędu Gminy Adamów gwarantują należyte wykonywanie przypisanych zadań. Zdaniem Komisji Konkursowej Pan Piort Szmidt wykazuje się odpowiednimi kwalifikacjami a posiadana wiedza i doświadczenie zawodowe pozwolą mu szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków.

Predyspozycje wybranego kandydata spełniają oczekiwania pracodawcy na określone stanowisko.

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2013-09-19 12:22:30.
Data wprowadzenia: 2013-09-19 12:22:30
Opublikowane przez: piotr brach
« powrót