Oferty pracy

UZASADNIENIE wyboru - podinspektor do spraw
finansowych gospodarki odpadami

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY ADAMÓW NA STANOWISKO PODINSPEKTOR DO SPRAW FINANSOWYCH GOSPODARKI ODPADAMI

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została

Pani Magdalena Dragan zam. Adamów

 

U z a s a d n i e n i e   d o k o n a n e g o   w y b o r u

 

Pani Magdalena Dragan spełniła niezbędne wymagania zamieszczone w ogłoszeniu  o naborze na stanowisko podinspektor do spraw finansowych gospodarki odpadami, ponadto spełniła wszystkie wymagania dodatkowe. Pani Magdalena posiada wykształcenie wyższe, ukończyła ekonomię na Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Zamościu. W wyniku rekrutacji uzyskała najlepszy wynik wiedzy ogólnej i specjalistycznej uzyskując spośród kandydatów największą ilość punktów. Zdaniem Komisji Konkursowej pani Magdalena Dragan wykazuje się odpowiednimi kwalifikacjami a posiadana wiedza i doświadczenie zawodowe pomogą jej szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków.Predyspozycje wybranej kandydatki spełniają oczekiwania pracodawcy na określone stanowisko.

 

Wójt Gminy Adamów

(-) mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2013-07-22 14:31:45 | Data modyfikacji: 2013-07-22 14:38:42.
Data wprowadzenia: 2013-07-22 14:31:45
Data modyfikacji: 2013-07-22 14:38:42
Opublikowane przez: piotr brach
« powrót