Oferty pracy

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
pracy - Kierownik Centrum Integracji Społecznej z
siedzibą w Jacni

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko nie wybrano żadnej osoby spośród zakwalifikowanych kandydatów.

 

Uzasadnienie
Kandydatka po wstępnej weryfikacji tj. ocenie formalnej dokumentów aplikacyjnych, zrezygnowała z dalszego etapu rekrutacji.

 


Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-04-25 09:00:20.
Data wprowadzenia: 2018-04-25 09:00:20
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót