Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - Kierownik Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni
2018-04-25 09:00:20
  Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko nie wybrano żadnej osoby spośród zakwalifikowanych kandydatów.   UzasadnienieKandydatka po wstępnej weryfikacji tj. ocenie formalnej dokument&  ...więcej

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
2018-04-17 14:28:33
  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNEpo ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy - KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą w Jacni   Informuję, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko  ...więcej

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni
2018-03-29 13:05:08
Ogłoszenie nr 2/2018Wójta Gminy Adamówz dnia 29 marca 2018 roku Ogłaszam nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni I. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowi  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy Kierownik Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni
2018-01-31 07:51:25
  Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko nie wyłoniono kandydatki/kandydata z powodu braku ofert.   Wójt Gminy Adamów /-/ mgr Dariusz Szykuła      ...więcej

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni
2018-01-12 11:58:16
Ogłoszenie nr 1/2018Wójta Gminy Adamówz dnia 12 stycznia 2018 roku   Ogłaszam nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni I. Wymagania niezbędne, które kandydat  ...więcej

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU
2017-07-25 10:17:47
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY ADAMÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektor do spraw finansowych gospodarki odpadami   Informuję, że w wyniku zakończenia procedury nabo  ...więcej

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
2017-07-21 13:49:06
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNEpo ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor do spraw finansowych gospodarki odpadami   Informuję, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do n  ...więcej

Ogłoszenie - nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Adamów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor do spraw finansowych gospodarki odpadami
2017-07-10 13:41:06
Ogłoszenie nr 1/2017Wójta Gminy Adamówz dnia 10 lipca 2017 r. Ogłaszam nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Adamów na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor do spraw finansowych gospodarki odpadami. 1.  ...więcej

Ogłoszenie - konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej
2017-06-14 14:38:38
Wójt Gminy Adamów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzen  ...więcej

Informacja o wyniku konkursu
2017-02-24 12:55:45
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY ADAMÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą w Jacni   Informuję, że w wyniku zakończenia procedur  ...więcej

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
2017-02-15 13:03:29
Po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy - KIEROWNIK CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą w Jacni   Informuję, że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się nastę  ...więcej

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni
2017-02-03 13:53:15
Ogłoszenie nr 1/2017Wójta Gminy Adamówz dnia 03 lutego 2017 roku.   Ogłaszam nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni I. Wymagania niezbędne, które kandydat   ...więcej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw księgowo-podatkowych
2016-12-09 09:55:32
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędniczereferent do spraw księgowo-podatkowychw Urzędzie Gminy AdamówAdamów 11b22-442 Adamów   Informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowis  ...więcej

Ogłoszenie - nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Adamów na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw księgowo - podatkowych
2016-11-23 12:49:27
Ogłoszenie nr 1/2016Wójta Gminy Adamówz dnia 23 listopada 2016 r. Ogłaszam nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Gminy Adamów na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw księgowo - podatkowych   1.   ...więcej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie poszukuje osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
2016-01-25 14:33:54
Adamów 25 01 2016r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie, informuje, że poszukuje osoby do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach umowy cywilo- prawnej (umowa zlecenie). Wymagania: 1.Wykształcenie wyż  ...więcej

Kierownik ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
2015-03-19 13:58:23
Jacnia 18.03.2015 r   Kierownik Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni nr 68 A   Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:1. 1 etat instruktor zawodu - w warsztacie rolno-leśnym, doświadczenie zawodowe w obszarze pr  ...więcej

KIEROWNIK CIS - ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
2014-11-19 10:23:14
Kierownik Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni nr 68 A   Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 1. 1 etat instruktor zawodu - w warsztacie rolno-leśnym, doświadczenie zawodowe w obszarze prowadzonego warsztatu, wy  ...więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli
2014-05-27 11:11:07
  OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Adamów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora : Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli   I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagani  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko pracy - 1 etat instruktor reintegracji zawodowej w warsztacie rolno-sadowniczym
2014-04-14 11:44:42
Jacnia 14.04.20014 r   Kierownik Centrum Integracji Społecznejz siedzibą w Jacni nr 68 A Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 1 etat instruktor reintegracji zawodowej w warsztacie rolno-sadowniczym Wymagania: - doświadczeni  ...więcej

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w komórce organizacyjnej ds. świadczeń rodzinnych
2014-03-10 13:56:50
Adamów 27.03.2014r.   Informacja o wynikach naboru – podinspektor w komórce organizacyjnej ds. świadczeń rodzinnych.   Informuję, że w wyniku zakończenia procedur wyboru na w/w stanowisko została wybrana    ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 34
następne