2012

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie punktu skupu metali
żelaznych i kolorowych w m. Adamów na działce
nr. 572/2.
 RIG_6220_6_2012_obwieszczenie_decyzja.pdf

Opublikowane przez: | Autor: piotr nogas | Data wprowadzenia: 2012-06-27 07:32:08.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przetwórstwa owocowo – warzywnego "Profesjonal" P.W. Sp. z o.o. w Adamowie, zlokalizowaną na dz. nr 595/8, 595/13, 595/45, 721, woj. lubelskie.  RIG_6220_7_2012_wszcz_post.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-09-18 13:58:12 | Data modyfikacji: 2012-09-18 14:01:52.
 

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-09-18 13:58:22 | Data modyfikacji: 2012-09-18 14:01:52.
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu przetwórstwa owocowo – warzywnego "Profesjonal" P.W. Sp. z o.o. w Adamowie, zlokalizowaną na dz. nr 595/8, 595/13, 595/45, 721, woj. lubelskie.

 RIG_6220_7_umorzenie_post.pdf

Opublikowane przez: | Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:38:37 | Data modyfikacji: 2012-09-18 14:01:52.
Data wprowadzenia: 2012-12-20 13:38:37
Opublikowane przez: