OCHRONA ŚRODOWISKA

Nabór wniosków na demontaż, zabezpieczenie i
utylizację pokryć dachowych zawierających
azbest w 2017 roku

OGŁOSZENIE


NABÓR WNIOSKÓW NA DEMONTAŻ, ZABEZPIECZENIE I UTYLIZACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2017 ROKU

 

Urząd Gminy Adamów informuje, że od dnia 20 lutego 2017r. będą przyjmowane wnioski o udzielenie pomocy w zadaniach związanych z usuwaniem azbestu w 2017 roku polegających na demontażu, zabezpieczeniu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest.

O udzielenie pomocy mogą ubiegać się osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Adamów. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku do którego prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na realizację zadania.
Wniosek wraz z załącznikami w celu rozpatrzenia należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Adamów 11b, 22 – 442 Adamów.
Druk wniosku w powyższej sprawie dostępny jest w pokoju nr 13 tut. Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA

 

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-02-10 12:46:50 | Data modyfikacji: 2017-02-10 12:48:39.

Zobacz:
 Jakość wody pitnej . 
Data wprowadzenia: 2017-02-10 12:46:50
Data modyfikacji: 2017-02-10 12:48:39
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót