OCHRONA ŚRODOWISKA

Nabór wniosków na demontaż, zabezpieczenie i
utylizację pokryć dachowych zawierających
azbest w 2018 roku

Adamów, 26.04.2018 r.


OGŁOSZENIE


NABÓR WNIOSKÓW NA DEMONTAŻ, ZABEZPIECZENIE I UTYLIZACJĘ POKRYĆ DACHOWYCH


ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2018 ROKU


 


Urząd Gminy Adamów informuje, że od dnia 26 kwietnia 2018r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Adamów (demontaż, zabezpieczenie, transport do miejsca unieszkodliwienia i utylizacja na składowisku odpadów).


O udzielenie pomocy mogą ubiegać się osoby fizyczne mające tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Adamów. W przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste, należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku do którego prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na realizację zadania.


Wniosek wraz z załącznikami w celu rozpatrzenia należy złożyć w sekretariacie tut. Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres Adamów 11b, 22 – 442 Adamów.


Druk wniosku w powyższej sprawie dostępny jest w pokoju nr 13 tut. Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIAnatomiast Regulamin w zakładce Wójt/Zarządzenia Wójta Gminy Adamów


 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2018-04-26 13:24:50 | Data modyfikacji: 2018-04-26 13:26:08.

Zobacz:
 Jakość wody pitnej . 
Data wprowadzenia: 2018-04-26 13:24:50
Data modyfikacji: 2018-04-26 13:26:08
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót