Informacje bieżące

Informacja

Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2017 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego został rozstrzygnięty.


 


Realizację zadania powierzono:


Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Saturn II” Suchowola i przyznano dotację w wysokości 5 000,00zł.


Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orion Stihl” Jacnia i przyznano dotację w wysokości 40 000,00zł.


 


Wójt Gminy Adamów


/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:31:58.
Data wprowadzenia: 2017-03-28 12:31:58
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót