Informacje bieżące

Informacja


Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2017 roku zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Adamów bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do szkół i ośrodków w Zamościu, w celu realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w okresie styczeń – czerwiec 2017 oraz wrzesień - grudzień 2017 został rozstrzygnięty. Realizację zadania powierzono Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Na realizację zadania przyznano dotację w wysokości 53 946,00 zł.

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:34:32 | Data modyfikacji: 2017-01-27 11:41:43.
Data wprowadzenia: 2017-01-27 11:34:32
Data modyfikacji: 2017-01-27 11:41:43
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót