Informacje bieżące

Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia
24.03.2016r.


Wójt Gminy Adamów informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2016 roku zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza gminą, utrzymanie boiska sportowego został rozstrzygnięty.
Realizację zadania powierzono:
Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Saturn II” Suchowola i przyznano dotację w wysokości 4 000,00zł.
Ludowemu Klubowi Sportowemu „Orion Stihl” Jacnia i przyznano dotację w wysokości 35 000,00zł.

 Wójt Gminy Adamów
/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2016-03-25 11:43:41.
Data wprowadzenia: 2016-03-25 11:43:41
Opublikowane przez: piotr brach
« powrót