Informacje bieżące

INFORMACJA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

- po dniu 1 lutego, a przed 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

· I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

· II rata - do dnia 15 września danego roku. - od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten za rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Podatnicy podatku od środków transportowych wpłacają obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek budżetu gminy.

Formularze deklaracji na wszystkie rodzaje podatków są dostępne na naszej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce – druki do pobrania.

Aktualne stawki podatkowe pozostały niezmienione w stosunku do stawek z lat poprzednich. Szczegóły dotyczące wysokości stawek podatkowych znajdziecie Państwo na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce - Podatki i opłaty.

 

PROSZĘ O TERMINOWE ZŁOŻENIE DEKLARACJI PODATKOWYCH
I UREGULOWANIE NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH NA 2015 ROK.

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2014-12-29 13:45:17 | Data modyfikacji: 2014-12-29 13:46:24.
Data wprowadzenia: 2014-12-29 13:45:17
Data modyfikacji: 2014-12-29 13:46:24
Opublikowane przez: piotr brach
« powrót