Oferty pracy

Informacja o wyniku naboru

OR.2110.2.2019

Adamów, dn. 24.09.2019 r.


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Adamów
Adamów 11b,
22-442 Adamów

2) Nazwa stanowiska urzędniczego: Podinspektor do spraw obronnych i obsługi Rady Gminy

3) Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

II. Informacja:

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Adam Walczak zamieszkały w Suchowoli.

III. Uzasadnienie:

Pan Adam Walczak spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor do spraw obronnych i obsługi Rady Gminy. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia wyższe zawodowe (3-letnie) na kierunku administracja w zakresie administracji samorządowej oraz studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku administracja. Pan Adam Walczak w ramach postępowania konkursowego spełnił niezbędne wymagania tj. uzyskał największą liczbę punktów z pisemnego sprawdzianu wiedzy oraz wykazał się konieczną wiedzą ogólną i merytoryczną do objęcia stanowiska Podinspektora do spraw obronnych i obsługi Rady Gminy.

 

Wójt Gminy Adamów

/-/ mgr Dariusz Szykuła

 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Data wprowadzenia: 2019-09-24 14:36:32.
Data wprowadzenia: 2019-09-24 14:36:32
Opublikowane przez: Piotr Brach
« powrót