Sesje Rady

XXI sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

Adamów, dnia 11 września 2017r.

 

                            


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 15 września 2017r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XXI sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się;

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
 4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
 5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy,
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (      ) na działania Wójta Gminy Adamów
  - dyskusja
  - podjęcie uchwały
 11. Rozpatrzenie pism
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 13. Zamknięcie obrad sesji.


 

 

  Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba
 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Jan Cios | Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44 | Data modyfikacji: 2017-09-11 12:37:08.

Zobacz:
 Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2010 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2011 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2012 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2013 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2014 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2015 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2016 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2017 . 
Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44
Data modyfikacji: 2017-09-11 12:37:08
Autor: Jan Cios
Opublikowane przez: Piotr Brach