Strona Urząd Gminy Adamów: adamow.gmina.pl
 Sesje Rady
Sesje Rady
XX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Adamów
22-442 Adamów
pow. zamojski, woj. lubelskie

Adamów, dnia 10 lipca 2017r.

 

 

                                                        

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że w dniu 14 lipca 2017r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Adamów 11b odbędzie się XX sesja VII kadencji Rady Gminy Adamów.

W porządku obrad przewiduje się:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych
5. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji
6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
   - dyskusja
   - podjęcie uchwały
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2017
   - dyskusja
   - podjęcie uchwały
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej Św. Andrzeja Boboli w Kosobudach na dofinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
   - dyskusja
   - podjęcie uchwały
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli i Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli
   - dyskusja
   - podjęcie uchwały
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Szewni Górnej w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej i Publiczne Gimnazjum w Szewni Górnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej
   - dyskusja
   - podjęcie uchwały
12. Powołanie Zespołu do spraw zbadania skargi na działalność Wójta
13. Rozpatrzenie pism
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
15. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

  Przewodnicząca
Rady Gminy
(-) Bożena Skiba
 

Opublikowane przez: Piotr Brach | Autor: Jan Cios | Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44 | Data modyfikacji: 2017-07-10 10:26:26.

Zobacz:
 Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2010 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2011 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2012 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2013 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2014 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2015 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2016 .  Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2017 . 
Data wprowadzenia: 2012-07-10 12:32:44
Data modyfikacji:
Autor: Jan Cios
Opublikowane przez: Piotr Brach
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
Adamów 11b
22-442 Adamów
Kierownik Jednostki
mgr Dariusz Szykuła
Kontakt:
Tel: (+48 84) 61-86-102, 61-86-116, 61-87-710
Fax: (+48 84) 61-86-119
e-mail: poczta@adamow.gmina.pl