Strona Urząd Gminy Adamów: adamow.gmina.pl
 Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020
Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020
Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020

Konsultacje społeczne projektu dokumentu
pn. Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020


Wójt Gminy Adamów przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020.
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 07 września 2015 roku do dnia 28 września 2015 roku.
Uwagi prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji, który wraz z projektem dokumentu znajduje się w plikach do pobrania.
Wypełniony formularz należy złożyć:

  • listownie na adres: Urząd Gminy w Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów (decyduje data wpływu do Urzędu)
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów (pok. nr 5)
  • lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl


Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej Gminy Adamów na temat przedstawionych propozycji kierunków rozwoju gminy oraz określenia celów strategicznych

Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020

Załącznik 1 do Strategii - Wieloletni Plan Inwestycyjny

Formularz konsultacji

 

Opublikowane przez: piotr brach | Data wprowadzenia: 2015-09-07 13:11:04.
Data wprowadzenia: 2015-09-07 13:11:04
Opublikowane przez: piotr brach
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
Adamów 11b
22-442 Adamów
Kierownik Jednostki
mgr Dariusz Szykuła
Kontakt:
Tel: (+48 84) 61-86-102, 61-86-116, 61-87-710
Fax: (+48 84) 61-86-119
e-mail: poczta@adamow.gmina.pl