L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zamówienia poniżej 30000 euro38222
2Postępowania poniżej 14000 euro33379
3Przetargi9210
4RIG 271.1R.2014-Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli– etap projektu6455
5Urząd Gminy2920
6Urząd Stanu Cywilnego - USC2755
7Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach2613
8Oświadczenia majątkowe2408
9Dane2216
10Gmina2189
11Wójt2060
12Uchwały Rady2058
13Referat Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - RIG1988
1420161947
15Zagospodarowanie przestrzenne1882
16Rada Gminy1872
17Ewidencje i rejestry1720
18Budżet1709
19Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OR1627
20AKTUALNOŚCI1591
21RIG 271.1.2016 - Poprawa sieci dróg gminnych poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych w m. Bondyrz, Boża Wola, Potoczek1573
22Struktura organizacyjna UG w Adamowie1527
23Podatki i opłaty1444
24DRUKI DO POBRANIA1438
25Komisje Rady1435
26Statut Gminy1424
27EPUAP1421
28Referat Finansowo-Księgowy - FK1407
29Wyszukiwarka1367
3020171348
31Strategia rozwoju Gminy Adamów1347
32Redakcja Biuletynu1325
33Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)1320
34Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 20161317
35Rejestry i Ewidencje1283
36Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-20201267
37stanowisko pracy d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych1265
38Dostęp do informacji publicznej1252
39Mienie gminy1232
40stanowisko pracy d/s organizacyjnych i obsługi sekretariatu Wójta Gminy 1221
41Informacje nieudostępnione1221
42RIG 271.7.2016 - Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliżów Gmina Adamów1197
43Instrukcja obsługi1181
44Stowarzyszenia i związki członkowskie1136
45RIG 271.1.2014 Budowa budynku dla potrzeb Centrum Integracji Społecznej i szkoleń w m.Jacnia1108
46RIG 271.2.2014 Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Suchowoli, Odgrzybianie Budynku Zespołu Szkół w Suchowoli1101
47Stanowiskopracy d/s gospodarki mieniem i gruntami1100
48Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-20241079
49Wybory ławników 20151065
50RIG 271.1.2013 - Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Adamów1052
51REFERENDA1026
52Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r1022
53RIG 271.3R.2014 Usługi konserwacji i naprawa bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów1015
54Stanowisko pracy d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska1013
55Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej1012
56Aktualnosci 2015 rok992
57Radni992
58VII kadencja Rady Gminy Adamów 2014 - 2018980
59Zarządzenia Wójta Gminy Adamów972
60Kierownictwo Urzędu Gminy w Adamowie972
61Regulamin organizacyjny956
62Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów930
63RIG 271 3R 2015 - Budowa świetlicy w m. Boża Wola919
64RIG 271.1.2015 - Przebudowa odcinków drogi gminnej w ciągu Bondyrz-Trzepieciny-Bondyrz – I ETAP917
65RIG 271.11.2013 - Budowa placu zabaw w miejscowościach Suchowola, Szewnia Górna oraz utworzenie siłowni napowietrznej - miejsca spotkań i wypoczynku na terenie Gminy Adamów907
66Rok 2013904
67Jednostki organizacyjne903
68Pracownicy Urzędu Gminy901
69RIG 271.3.2012 - Zakup energii elektrycznej900
70RIG R16.2013.271 Wyposażenie kuchni na potrzeby CIS897
71RIG 271.3.2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów894
72RIG 271.11.2014 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Adamów893
73Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych892
74RIG 271.6.2013 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2013/2014889
75RIG 271.1.2016 - Pytania i Odpowiedzi888
76RIG 271.6.2017 - Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej Nr 010827L Szewnia Górna - Czarnowoda Gmina Adamów863
77Opinie RIO857
78856
79VI kadencja Rady Gminy Adamów 2010 -2014854
80Rok 2016853
81stanoisko pracy d/s informatyki biurowej i zamówień publicznych845
82Informacja o podatku od nieruchomości841
83RIG 271.4.2016 - Remont drogi gminnej nr 010836 L od km 0+750 do km 0+990,4 w miejscowości Suchowola-Kolonia zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych oraz remont drogi gminnej nr 010836L od km 0+605,4 do km 0+750 w miejscowości Suchowola839
84RIG 271.6R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych w Suchowoli i Szewni Górnej829
85RIG 271.5.2013 - Budowa oczyzczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej819
86RIG 7011.3.2013 Wykonanie projektu technicznego wodociągu dla wsi Suchowola Kolonia817
87RIG 271.7.2017 - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Suchowola Kolonia807
88OR 1R.2012 -Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów799
89Druki z zakresu gosp. komunalnej i ochrony środowiska784
90Rok 2014782
91stanowisko pracy d/s oświaty, zdrowia i sportu780
92RIG 271.3.2014 - Budowa drogi gminnej w m. Jacnia I etap dz. Nr 1457/4, 1788, 1104, 1479777
93RIG 271.1R.2015-Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót 776
94Jednostki pomocnicze775
95RIG 271.8.2012 Zakup koparko-ładowarki775
96RIG 271.9.2013 - Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby CIS zs. w Jacni wraz z oprzyrządowaniem768
97Rok 2017766
98Rok 2015764
99RIG 6720.1.2016 - Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Adamów758
100RIG 271.6.2016- Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna755
101RIG 8R.2013.271- Połączenie sieci wodociągowej w m. Kol. Potoczek do sieci w m. Potoczek751
102Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 5 października 2015 745
103RIG 271.10.2014 - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dostawa wyposażenia742
104stanowisko pracy d/s obronnych i obsługi Rady Gminy740
105RIG 271.5R.2015 - Udzielenie i obsługę kredytu złotowego w wysokości do 1.000.000,00 zł739
106Druki podatkowe738
107OR 271.1.2012 Maluchy do przedszkola – wyrównywanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów738
108RIG 271.7.2013 - Modernizacja drogi w m. Szewnia Górna734
109RIG 271.2.1017 - Odbudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 0+650 w miejscowości Adamów732
110RIG 1R-2013- Obsługa Prawna UG Adamów732
111RIG 271.4.2914 - Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Suchowoli731
112Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bondyrz - Etap II730
113Wybór inspektorów nadzoru dla inwestycji prowadzonych przez Gminę Adamów730
114RIG 271.12.2013 -Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów729
115RIG 271.5.2015 - Remont drogi gminnej w m. Bliżów729
116RIG 271.4.2013 -BUdowa drogi gminnej w m. Suchowola(ulica) - dostawa materiałów budowlanych728
117RIG R14.2013.271 - Remont drogi gminnej dojazdowej (dz. Ewid. Nr 298) w m. Szewnia Górna”726
118Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2015721
119RIG 271.1.2017- Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Adamów w okresie 01.02.2017 r. - 31.01.2019 r 721
120RIG 271.7.2015 - Budowa drogi gminnej w m. Szewnia Górna720
121RIG 271.4.2015 - Remont drogi gminnej w m.Rachodoszcze (Żyznów)720
122Sprawozdania718
123RIG 271.1.2018 - Energia odnawialna w Gminie Adamów716
1242012709
125Druki z zakresu ewidencji ludności 709
126OR 271.3.2013 - Dostawa dodatkowego wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych do Punktu Przedszkolnego w Suchowoli708
127RIG 271.2.2015 - Budowa drogi gminnej wm. Suchowola (Doły)707
128RIG 271.6.2015 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2015/2016705
129OR.3R.2012 - MATERIALY DYDAKTYCZNE DO PROWADZENIA ZAJĘĆ W PP704
130RIG 271.9.2014 - Remont drogi gminnej w m. Bondyrz 0+000 do 0+163, Modernizacja drogi gminnej w m. Szewnia Górna 0+616,81 do 0+819,21704
131RIG 271.9R.2014 - Organizacja placów zabaw dla oddziałów przedszkolnych702
132Budżet Gminy 702
133RIG 11R.2013.271Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej702
134RIG 2R.271.2016 - Zakup i dostawa kruszywa drogowego694
135RIG 271.8R.2014 - Budowa placu zabaw w m.Rachodoszcze691
136RIG 271.5.2014 - Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów) oraz budowa dróg gminnych w m. Suchowola (Doły), Szewnia Górna690
137Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2014687
138Woda i ścieki683
139RIG 271.2.2016 Remont drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów)680
140OR 271.2.2013 Dostawa dodatkowego wyposażenia oraz pomocy edukacyjnych dla PPw Suchowoli679
141RIG 271.5.2016 - Budowa drogi gminnej Nr 010827L w m. Feliksówka praz przebudowa drogi gminnej Nr 0101827L Szewnia Górna - Czarnowoda, Gmina Adamów - ETAP przebudowa drogi gminnej Nr 0101827L Szewnia Górna - Czarnowoda678
142Informacja o podatku leśnym678
143RIG 271.7.2014 - Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – dostawa wyposażenia676
144RIG 271.13.2013 - Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m.Adamów (do Profesjonalu)673
145Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2013 r.666
146Maluchy do przedszkola – wyrównanie szans edukacyjnych 3-4 latków z Gminy Adamów – zatrudnienie665
147RIG 271.3.2015 - Budowa drogi gminnej wm. Suchowola (Ulica)665
148RIG 5R.2013.271 - Zakup samochodu dostawczego664
149 Komisje stałe VII kadencji Rady Gminy Adamów 2014-2018663
150Druki związane z działanością USC663
151Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych659
152RIG 271.3R.2016 - Zakup i dostawa mebli657
153Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi657
154ORO 271.1.2015 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY ADAMÓW656
155RIG 271.9R.2016 - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Boża Wola652
156Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2010650
157ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO650
158RIG 7011.5.2013 - Wymiana pokrycia dachowegona budynku remizy w m. Jacnia648
159RIG 271.8.2014 - Remont drogi gminnej w Bliżów 0+400 do 0+550, Budowa drogi gminnej w m.Suchowola 0+000 do 0+109,48648
160Druki związane z działalnością gospodarczą646
161RIG 271.1R.2016 - Usługi konserwacji i napraw bieżących w branży elektrycznej na rzecz Gminy Adamów641
162RIG 7011.4.2013 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy w miejscowości Jacnia640
163Dostawa pomocy edukacyjnych do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych w Punkcie Przedszkolnym w Suchowoli635
164Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2012632
165RIG 271.7.2012 Remont drogi gminnej Nr 010844L Adamów-Potoczek - dostawa materiałów budowlanych632
166OR 2.R.2012 - Dostawa materiałów biurowych630
167Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2014 r628
168RIG 271.6.2014 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów627
169Informacja o podatku rolnym626
1702015625
171RIG 271.10R .2017 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Adamów615
172RIG 271.9.2012 Modernizacja drogi Szewnia Górna614
173RIG 271.12R.2016 - Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L od km 0+200 do km 614
174RIG.7001.1.2013 Zaproszenei do złożenia ferty na wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów613
175Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2012 r.608
176RIG 271/5/2012 - Remont drogi gminnej w m. Suchowola dz. Nr 2690/5608
17718R 2013.271 Zakup samochodu ciężarowego604
178Druki związane z gospodarka mieniem i gruntami603
179Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu602
180ULGI602
181informacje602
182Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2017601
183RIG 271.8R.2016 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2016/2017600
184Wykaz umorzeń powyżej 500 zł599
185Dostęp do informacji publicznej599
186Projekt budżetu598
187RIG 271.10R.20 - Zakup samochodu osobowego594
188Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2011594
189Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 2013586
190Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego584
191Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.582
192RDR582
193Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r.582
19412R.2013.271 Zakup przyczepy gastronomicznej579
1952014579
1962015578
197Komisja Rewizyjna574
198Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska570
199 Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.570
200Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2013 r.566
201566
202RIG 271.3.2017 - Zadanie Nr 1-Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze (Żyznów), Zadanie Nr 2 -Remont drogi gminnej Nr 010836 L w m. Suchowola Kolonia561
203REFERENDUM ogólnokrajowe 2015557
204Stawki podatku od nieruchomości - 2014 r557
2052011555
206Oświadczenie majątkowe złożone w 2016 r.554
207Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r - miesiąc po złożeniu ślubowania553
208Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego552
209RIG 271.3.2016 - Obsługa bankowa Gminy Adamów oraz jej jednostek - w latach 2016- 2020550
210Wybory zarządzone na dzień 25 października 2015 roku550
211Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2010-2014550
212Komisje stałe Rady Gminy Adamów kadencja 2014-2018549
2132014545
214Budżet Gminy Adamów na 2014 rok543
215Oświadczenia majątkowe złożone w 2013540
216RIG 271.5.2017 - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 010825L Rachodoszcze - Feliksówka539
2172013538
218Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2015 r538
219Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r.536
220Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r.535
221Strategia rozwoju Gminy Adamów na lata 2007-20015530
222RIG 271.4.2017 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m.Adamów530
223stanowisko pracy d/s organizacyjno-kadrowych530
224RIG 271.3R.2017 - Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru dla prac i robót realizowanych przez Gminę Adamów529
225Komisje stałe VI kadencji Rady Gminy Adamów 2010 -2014527
226Obwieszczenie526
227Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska525
228 Oświadczenie majątkowe złożone w 2015 r.520
229Projekt budżetu Gminy Adamów na 2015 rok z dnia 13 listopada 2014 roku517
230Budżet Gminy Adamów na 2016 rok516
231Projekt budżetu Gminy Adamów na 2013 rok z z dnia 14 listopada 2012514
232Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2015 r.512
233Budżet Gminy Adamów na 2015 rok511
234Oświadczenia majątkowe złożone w 2015 r510
235Od 2016 roku510
236Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 r508
237RIG 271.13R.2016- Odbudowa drogi gminnej Nr 010829 L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520; Odbudowa drogi gminnej w zakresie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nr 010829L o507
238Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.505
239Komisja Rewizyjna504
240Budżet Gminy Adamów na 2013 rok502
241Projekt budżetu Gminy Adamów na 2016 rok498
242Regulamin pracy498
243Oświadczenie majątkowe złożone w 2014 r. na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji498
244Informacja Wójta Gminy Adamów - o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych 497
245Oświadczenie majątkowe złożone w 2012 r.494
246Informacje na 2015 rok490
2472012487
2482010485
249Oświadczenie majątkowe złożone w 2013 r.480
250Projekt budżetu Gminy Adamów na 2014 rok z z dnia 14 listopada 2013479
251Informacja z wykonania budżetu za I półrocze477
252Stawki podatku od nieruchomości - 2013 r.467
253Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.460
254Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 r459
255PLAN ZAMÓWIEŃ 2017453
256Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów452
257Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2014 r.452
258Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Spraw Gospodarczych i Ochrony Środowiska Rady Gminy Adamów 451
259Oświadczenia majątkowe złożone w 2016 r.451
260Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów448
261Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamów444
262Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów444
263Oświadczenia majątkowe złożone w 2013 r441
264Sprawozdania za 2014 rok439
265Oświadczenia majątkowe złożone w 2012 r439
266RIG 271.7/1.2017 - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Suchowola, Suchowola Kolonia 438
267Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego Rady Gminy Adamów438
268Informacja Wójta Gminy Adamów z dnia 28 września 2015 r433
269Obwieszczenie Wójta Gminy Adamów z dnia 15 września 2015 r.432
270INFORMACJA WÓJTA GMINY ADAMÓW O SPORZĄDZENIU,TERMINIE I MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA SPISU WYBORCÓW432
271Rok 2015432
272Rok 2014429
273ALKOHOL427
274Od 2012 roku420
275Jakość wody pitnej418
276Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 416
277Oswiadczenia majatkowe złożone w 2017 roku416
278Sprawozdania za 2015 rok411
279RIG 271.12R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap408
280Oświadczenia majątkowe złożone w 2014 r.405
281RIG 271.13R.2017 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych – realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego403
282RIG 271.;22R.2017 - Wykonanie projektu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn.,,Budowa placu zabaw w m. Bondyrz” i pn.,,Budowa placu zabaw w m. Potoczek399
283Rok 2013396
284Rok 2016393
285RIG.271.R17.2017 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów385
286RIG 271.8.2017 - Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka oraz przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda Gmina Adamów379
287Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r379
288RIG 271.19R.2015 - Dowóz dzieci do placówek oświatowcy na terenie Gminy Adamów w roku szkolnym 2017/2018375
289Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 r.363
290RIG 271.2.2018 - Budowa drogi gminnej Nr 010827 L w miejscowości Feliksówka361
291RIG 271.2.1017 -PYTANIA i ODPOWIEDZI353
292RIG 271.9.2017 - BUdowa drogi gminnej w m. Suchowola (ULICA)347
293Sprawozdania za 2013 rok343
294Rejestr Instytucji Kultury328
295RIG 271.21R.2017 Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w Rachodoszczach312
296RIG 271.12.1R.2017 - Wykonanie projektu drogi gminnej w m. Suchowola (Ulica), Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap311
297RIG 271.20R.2017 - Zakup mebli Fundusz Sołecki307
298Oświadczenia majątkowe złożone w 2017 r.300
299Sprawozdania ze współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami w działaniu pożytku publicznego za 2016 r284
300Mienie komunalne Gminy Adamów na dzień 31 grudnia 2016 r282
301Budżet Gminy Adamów na 2017 rok264
302Rok 2016246
303Sprawozdania za 2016 rok224
304Rok 2018215
305Rok 2017215
306Projekt budżetu Gminy Adamów na 2018 rok z dnia 14 listopada 2017 roku206
307Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego203
308RIG 271.4.2018 - Odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520177
309PLAN ZAMÓWIEŃ 2018 r.171
310Sprawozdania za 2017 rok163
311Budżet Gminy Adamów na 2018 rok162
312Projekt budżetu Gminy Adamów na 2017 rok z dnia 14 listopada 2016 roku154
313RIG 271.3.2108 - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Adamów 107
314Rok 201896
315RIG 271.2R.2018 - Dostawa materiału kamiennego do naprawy dróg gminnych ,- realizacja z wykorzystaniem Funduszu soleckiego ,- dostawa na potrzeby Gminy Adamów45
316201843
317RIG.6235.11.2018 - wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości należących do osób fizycznych z terenu Gminy Adamów33
318Oświadczenie majątkowe złożone w 2018 r.33
319 Protokoły Sesji Rady Gminy Adamów z roku 201830
320Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.14
321Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.12
322Oświadczenia majątkowe złożone w 2018 r.7